CAO-onderzoeken Inspectie SZW

0
196

De onderzoeken van de Inspectie SZW of bedrijven de cao goed naleven dragen bij aan een eerlijk werk-speelveld.

Dat meldt de Inspectie SZW dinsdag in een persbericht.

De afgelopen jaren zijn er 42 onderzoeken geweest. In 17 gevallen was het voor cao-partijen reden om een actie te ondernemen. In vijf gevallen is geen actie ondernomen. In de overige 20 zaken moeten de sociale partners nog een beslissing nemen of naar aanleiding van het Inspectie onderzoek verdere acties worden gedaan. Duidelijk is dat met de onderzoeken en de vervolgacties in een aantal gevallen werknemers alsnog het loon ontvangen waar ze recht op hadden.
Lees meer

Voorbeelden
De Inspectie SZW illustreert bovenstaande met twee cases:

Op basis van een verzoek heeft de Inspectie SZW een onderzoek uitgevoerd bij een Nederlands transportbedrijf. Daar waren Poolse werknemers via een Poolse vestiging met Poolse salarissen aan het werk. Met het bevindingen van de Inspectie is de verzoeker met die werkgever gaan praten. Na onderhandeling is de werkgever met die constructie gestopt. De Poolse chauffeurs krijgen nu een Nederlands arbeidscontract met Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

De Inspectie SZW heeft een onderzoek naar een uitzendbureau verricht. De vakbond kreeg signalen van werknemers van het uitzendbureau dat de cao niet nageleefd werd. Het ging hierbij om Poolse en Hongaarse bouwvakkers die bewust te laag ingeschaald zouden worden en daardoor te weinig loon zouden ontvangen. Hierdoor was er ook sprake van oneerlijke concurrentie. De Inspectie SZW heeft haar bevindingen uit het onderzoek beschreven in een rapport. Met behulp van dit rapport heeft de vakbond deze zaak uiteindelijk voor de rechter gebracht. Die heeft de vakbond op alle punten gelijk gegeven. Het uitzendbureau werd verplicht tot nabetaling en dit heeft geleid tot het faillissement van het bedrijf. Om ervoor te zorgen dat de benadeelde werknemers hier niet de dupe van zijn, heeft de opdrachtgever de nabetalingen voor haar rekening genomen.

Bron: Inspectie SZW, 1 november 2016