AVV CAO Waterbouw 2018-2019

0
257


11 september 2018

AVV CAO Waterbouw 2017-2018

Download: AVV CAO Waterbouw 2018-2019 (06-09-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Waterbouw.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11 september 2018, nr. 42905, onder UAWnr. nr. 12000.