AVV CAO VVT 2017-2018

0
2545


2 augustus 2017

AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2017-2018 (CAO VVT)

Download: AVV CAO VVT 2017-2018 (27-07-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2017-2018.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 27 juli 2017, nr. 27304, onder UAWnr. nr. 11872.