AVV CAO Visdetailhandel 2018

0
279

4 juni 2018

AVV CAO Visdetailhandel 2018

Download: > AVV CAO Visdetailhandel 2018 (29-05-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Visdetailhandel.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 1 juni 2018, nr. 24932, onder UAW nr. 11973.