AVV CAO VACO | Banden- en Wielenbranche 2018-2019

0
1547


24 april 2018

AVV CAO VACO | Banden- en Wielenbranche 2018-2019

Download: > AVV CAO VACO 2018-2019 (19-04-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Banden- en Wielenbranche

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 april 2018, nr. 16981, onder UAW nr. 11954.