AVV CAO Taxivervoer 2018

0
637


15 januari 2018

AVV CAO Taxivervoer 2018

Download: > AVV CAO Taxivervoer 2018 (10-01-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Taxivervoer.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 januari 2018, nr. 2292, onder UAW nr. 11925.