AVV CAO SFU 2017

0
531


17 mei 2017

AVV CAO SFU 2017

Download: AVV CAO SFU 2017 (01-05-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU).

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 1 mei 2017, nr. 21112, onder UAWnr. nr. 11855.