AVV CAO RTO 2017

0
13


15 februari 2017

AVV CAO Regeling Tewerkstelling Officieren 2017

Download: > AVV CAO RTO 2017 (13-02-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Regeling Tewerkstelling Officieren.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 februari 2017, nr. 3715, onder UAW nr.11833.