AVV CAO RAZ 2016

0
129


16 maart 2016

AVV CAO Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart 2016

Download: > AVV CAO RAZ 2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 maart 2016, nr. 7953, onder UAW nr.11737.