AVV CAO Kinderopvang 2016-2017

0
4397


15 juli 2016

AVV CAO Kinderopvang 2016-2017
Download: > AVV CAO Kinderopvang 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kinderopvang 2016-2017.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 juli 2016, nr. 31887, onder UAWnr. 11774.