AVV CAO Kaaspakhuis 2016

0
2835


5 april 2016

AVV CAO Kaaspakhuisbedrijf 2016

Download: > AVV CAO Kaaspakhuis 2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Kaaspakhuisbedrijf.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 5 april 2016, nr. 12599, onder UAWnr. 11747.