AVV CAO Houtverwerkende Industrie 2016

0
748


16 augustus 2016

AVV CAO Houtverwerkende Industrie 2016

Download: > AVV CAO Houtverwerkende Industrie 2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Houtverwerkende Industrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 augustus 2016, nr. 38357, onder UAWnr. 11780.