AVV CAO Groothandel in Textielgoederen 2017-2018

0
1215


1 september 2017

AVV CAO Groothandel in Textielgoederen 2017-2018

Download: > AVV CAO Groothandel in Textiel 2017-2018 (28-08-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 1 september 2017, nr. 44933, onder UAW nr. 11888.