AVV CAO Grafimedia 2012

0
761


24 januari 2012

AVV CAO Grafimedia 2012

Download: > AVV CAO Grafimedia 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Grafimedia.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 januari 2012, nr. 1404, onder UAW nr. 11272.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO