AVV CAO Gemaksvoedingsindustrie 2016

0
3015


1 maart 2016

AVV CAO Gemaksvoedingsindustrie 2016

Download: AVV CAO Gemaksvoeding 2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gemaksvoedingsindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 1 maart 2016, nr. 3575, onder UAWnr. nr. 11733.