AVV CAO Drankindustrie 2016-2017

0
2817


3 augustus 2016

AVV CAO Drankindustrie 2016-2017

Download: > AVV CAO Drankindustrie 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Drankindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 3 augustus 2016, nr. 34873, onder UAW nr. 11777.