AVV CAO Dans 2017-2019

0
520


24 april 2017

AVV CAO Dans 2017-2019

Download: AVV CAO Dans 2017-2019 (19-04-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Toneel en Dans.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 april 2017, nr. 16752, onder UAW nr. 11850.