Aantal stakingsdagen daalt met ruim 60 procent in 2016

0
19

In 2016 hebben 11 duizend werknemers in Nederland 25 keer gestaakt. Dat zijn twee stakingen minder dan in 2015.

Tijdens de stakingen gingen 19 duizend arbeidsdagen verloren, ruim 28 duizend minder dan in 2015. Sinds 1999 lag het aantal stakingsdagen slechts vier jaar op een nog lager niveau. Dat meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

CBS

Het aantal stakingen is tussen 2011 en 2015 van 17 naar 27 gestegen, om naar 25 te dalen in 2016. Hierbij waren 11 duizend werknemers betrokken, 31 duizend minder dan in 2015. Het aantal stakingen van vijf dagen of langer nam ook af: van 25 naar 18.

cbs2

Meeste stakingen in industrie en vervoer
Personeel in de industrie en de sector vervoer en opslag staakte in 2016 het meest, in beide bedrijfstakken 8 keer. In de industrie gingen 9 duizend arbeidsdagen verloren, het meest van alle sectoren. Bovendien kwamen in deze sector met 5 duizend werknemers de meeste mensen op de been om te staken.

Stakingen meestal uitgeroepen en beëindigd door vakbonden
Vakbonden riepen in 2016 meer dan 80 procent van de stakingen uit. In 90 procent van de gevallen waren de bonden ook betrokken bij de onderhandelingen die tot het einde van de werkonderbrekingen leidden. Zes keer legden werknemers het werk neer om vanwege een cao-conflict.

Ruim twee op de tien werknemers ontevreden over salaris
Vrijwel alle Nederlandse werknemers vinden een goed salaris een belangrijke arbeidsvoorwaarde. In het vierde kwartaal van 2015 waren iets meer dan twee op de tien werknemers niet tevreden met hun salaris. Bij de politie en brandweer was de onvrede het grootst.

CBS3

Bron: CBS, 1 mei 2017