AWVN wil verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers verplichten

0
100

Werkgeversorganisatie AWVN is er voorstander van dat niet alleen werknemers, maar ook zzp’ers en ondernemers verplicht worden een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dit zou leiden tot een lagere premie en minder concurrentie tussen werknemers en zzp’ers.

Vandaag komt dit aan de orde op het AWVN-congres, waarin de toekomst van werk centraal staat.

Concurrentie tussen werknemers en zelfstandigen oplossen
Over wel/geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers en zzp’ers wordt al lange tijd gesproken tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. De vakbonden dringen erop aan, omdat zzp’ers zich onverzekerd goedkoper kunnen aanbieden aan werkgevers dan werknemers. Dat zorgt voor concurrentie tussen werknemers en zelfstandigen. Op termijn is een groeiend aantal onverzekerde zelfstandigen ook riskant voor het sociale stelsel in ons land. Ondernemersorganisaties zoals ZZP-Nederland en Zelfstandigen Bouw zijn tegen de verplichte verzekering en pleiten voor een  eigen keuze van zelfstandigen.

AOV voor alle werkenden is meteen natuurlijke zzp-selectie
In Trouw zegt AWVN directeur Harry van de Kraat: “Als alle werkenden meebetalen aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt de premie lager. Het leidt ook tot een natuurlijke selectie; zzp’ers die te weinig verdienen om de premie te betalen, zullen eerder stoppen met hun onderneming.”

Loondoorbetaling bij ziekte
Naast deze stellingname, komt er nog een heet hangijzer aan de orde tijdens dit congres: de loondoorbetaling van werknemers bij ziekte. Van de Kraats verwacht dat door preventie in combinatie met data-analyse sneller duidelijk is of zieke werknemers kunnen terugkeren op het werk of niet. Dit zou een verkorting van de loondoorbetalingstermijn van twee naar een jaar mogelijk maken.  Lees meer

Bron: Trouw, 1 oktober 2018