AVV CAO GGZ 2017-2018

0
3607


23 februari 2017

AVV CAO GGZ 2017-2018

Download: > AVV CAO GGZ 2017-2018 (21-02-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 februari 2017, nr. 10519, onder UAW nr. 11837.