Wijziging Wet arbeid vreemdelingen – internetconsultatie

0
404

Op internet is het wijzigingsvoorstel van de Wet arbeid vreemdelingen gepubliceerd, meldt de Rijksoverheid.

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor personen van buiten de Europese Economische Ruimte. In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) zijn nadere regels hierover opgenomen.

Het doel van de wijzigingen is het meer flexibel en toekomstbestendig maken van de Wav en BuWav en het versterken van de positie van werknemers.

Belangstellenden kunnen tot 9 februari 2020 reageren op de internetconsultatie Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen

Bron: Rijksoverheid, 8 januari 2020