Privacy zieke werknemer, medische gegevens niet registreren

0
114

Een werkgever mag bij een ziekmelding door een werknemer alleen registreren dat een werknemer zich ziek heeft gemeld of dat de werknemer ‘ziek’ is.

De werkgever mag geen andere medische persoonsgegevens die de zieke werknemer betreffen verwerken, ook niet de mate van arbeidsongeschiktheid. Dat mag alleen als dit is gebaseerd op voorafgaande beoordeling en vaststelling door een bedrijfsgeneeskundige.

“Het vermelden van ziekte- of aanwezigheidspercentage door de werkgever in verband met arbeidsinschakeling bij ziekmelding van de werknemer is in strijd met artikel 16 van de Wet op de bescherming persoonsgegevens indien er geen bedrijfsarts aan te pas is gekomen.” zo oordeelde Rechtbank Midden-Nederland onlangs.

Bron: Rechtspraak.nl, 15 december 2016