Overheid krijgt quotum banen voor arbeidsbeperkten

0
181

Participatiewet | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet


Na overleg met de sociale partners en gemeenten heeft het kabinet besloten om een quotumregeling te activeren die moet leiden tot meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid.

Met de banenafspraak werkt het kabinet aan een inclusieve arbeidsmarkt. In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd hoeveel banen markt- en overheidswerkgevers elk jaar moeten creëren voor mensen uit de doelgroep. In 2015 haalden beide sectoren de gestelde doelen.

Afgelopen zomer werd bekend dat marktwerkgevers in 2016 hun aantal banen ruimschoots gerealiseerd hebben. De overheidswerkgevers hebben hun doelstelling niet gehaald.

Verplichting overheidswerkgevers
Overheidswerkgevers worden verplicht het voor hun geldende aantal banen voor de doelgroep in te vullen. Als zij hier niet in slagen, krijgen ze in 2020 boetes. Lees meer

Bron: Rijksoverheid, 9 september 2017