Inhoudingen huisvesting op minimumloon, gedoogtermijn accreditatie verlengd

0
972

| Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS |


De gedoogtermijn voor accreditatie van inhoudingen huisvesting op het minimumloon wordt eenmalig verlengd met een half jaar, namelijk tot 1 juli 2018.

Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon – onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) – is op 1 januari 2017 in werking getreden.

Onder voorwaarden zijn wel inhoudingen mogelijk voor zorgverzekering en huisvesting.

Voorwaarden
Inhoudingen voor huisvesting op basis van een schriftelijke volmacht van de werknemer zijn toegestaan tot maximaal 25% van het wettelijk minimumloon onder de volgende voorwaarden:

– De verhuurder is gecertificeerd door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde certificerende instelling (CI);
– Er is een cao-afspraak waarin de kwaliteitsnormen zijn vastgelegd voor de kwaliteit van de huisvesting.

Gedoogtermijn accreditatieproces
Het accreditatieproces voor de certificerende instellingen zou pas in de loop van 2017 zijn voltooid. Daarom gold voor de accreditatie een gedoogtermijn van 1 jaar (tot 1 januari 2018). De Tweede Kamer was hier al over geïnformeerd.

De Raad voor Accreditatie, die het proces van accreditatie en certificering begeleidt, meldde dat de accreditatie van de vier betrokken CI’s niet per 1 januari 2018 kon zijn afgerond. De certificering van de huisvesting kon daarom nog niet voldoen aan de voorwaarde dat de certificering is gedaan door een geaccrediteerde instelling. Naar verwachting is de accreditatie in het voorjaar van 2018 afgerond.

Verlengd tot 1 juli 2018
De staatssecretaris heeft de Inspectie SZW verzocht de gedoogtermijn eenmalig te verlengen met een half jaar (tot 1 juli 2018).
De Inspectie SZW maakt geen boeterapport voor onrechtmatige inhoudingen als de certificering is gedaan door een van deze vier CI’s en de verhuurder beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door één van die vier. Ook moet aan de overige voorwaarden zijn voldaan.

Bron: Rijksoverheid, 22 december 2017