Handboek Loonheffingen 2017, uitgave 1

0
1842

De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2017, uitgave 1, gepubliceerd.

| Loonbelasting tabellen | Loonheffing | Loontijdvak en tijdvaktabellen |


Zie download

Handboek Loonheffingen 2017, uitgave 1, onderwerpen

Wijzigingen:

  • De rubriek ‘Indicatie personeelslening waarvan de rente- en/of kostenvoordelen niet tot het loon zijn gerekend’ is vervallen
  • De rubriek ‘Aantal SV-dagen’ is vervallen.
  • De code voor de bronheffing pensioenen Curaçao uit de code loonbelastingtabel (252) is niet opgenomen
  • Binnen de rubriek ‘Code soort inkomstenverhouding/inkomenscode’ (looncode) is code 21 vervallen en vervangen door de nieuwe codes 54 tot en met 63.
  • De rubriek ‘Indicatie premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer’ is vervallen en vervangen door 3 nieuwe rubrieken.
  • De code voor stakingsdagen (code S) is toegevoegd aan de rubriek ‘Code incidentele inkomstenvermindering.

Aandachtspunten:

  • De naam van de rubriek ‘Eindheffing VUT-regeling’ wijzigt in ‘Pseudo-eindheffing RVU’.
  • De omschrijving bij code A wijzigt van ‘Familie van eigenaar’ in ‘Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de DGA’.

Inhoudelijk blijven de rubrieken gelijk. Door de beide wijzigingen sluiten de namen nu beter aan bij de inhoud.

Bron: Belastingdienst, november 2016