Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023

0
569

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas per 1 januari 2023

In de Staatscourant is het Besluit gedifferentieerde premie Whk 2023 gepubliceerd.

Gemiddelde premieplichtig loon: € 36.200
Grens kleine/middelgrote werkgever: € 905.000
Grens middelgrote/grote werkgever: € 3.620.000

Sector 52
Voor de sector Uitzendbedrijven gelden de volgende premiepercentages:
WGA 2,40%
ZW 4,73

Alle sectorale premies
Download de bijlage

Bron: Staatscourant, 1 september 2022

Lees ook
Kostprijsseizoen is begonnen met publicatie sectorale premie Whk 2023
Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022