CNV: ‘Reparatie WW-lek nog onvoldoende’

0
190

| Dagloonbesluit werknemersverzekeringen |

CNV voorzitter Maurice Limmen vindt dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog onvoldoende maatregelen neemt om het WW-lek te repareren.

Maandag heeft de minister Asscher een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij reageert op een brandbrief van de drie vakcentrales.

Limmen: “De minister heeft de problemen met de WW nog steeds niet voldoende opgelost. Niet alle getroffenen worden gecompenseerd. Bovendien komt de compensatie wat het CNV betreft veel te laat.”

WW valt veel lager uit voor flexwerkers, starters en herintreders
Al in de zomer van 2015 constateerde het CNV dat door veranderingen in de regelgeving de WW voor flexwerkers, starters en herintreders een stuk lager uitvalt. Limmen: “Het CNV heeft dit probleem destijds meteen aangekaart bij de minister. Sindsdien heeft de minister aangekondigd het probleem per 1 december 2016 op te lossen voor nieuwe gevallen. Bovendien zou hij getroffenen gaan compenseren. Nu ik het antwoord van de minister lees, ben ik nog steeds niet tevreden over de uitwerking van de compensatie en de datum waarop mensen worden gecompenseerd. Volgens de minister kan dit namelijk pas vanaf 1 april 2017. Dat is veel te laat, dan moeten mensen veel te lang wachten op hun geld.”

Mensen die nu echt heel erg in de problemen zijn gekomen, komt de minister enigszins tegemoet. De verwachting is dat deze gedupeerden van het UWV vanaf het eind september een voorschot kunnen krijgen als er bijvoorbeeld sprake is van een dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas/water/licht.

Bron: CNV, 26 september 2016