Acture Freelance Solutions voor inkomenszekerheid Europese freelancers

0
99

Tulpenfonds, aanbieder van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen en onderdeel van de Acture Groep, gaat met een eigen internationale dochter van start.

Acture Freelance Solutions richt zich op internationale platforms, overheden en vakbonden en helpt deze een vangnet voor arbeidsongeschiktheid te organiseren en implementeren. Een financiële zekerheid die ook internationale freelancers net zo makkelijk vergeten te organiseren als de Nederlandse zzp’er. De stap naar een internationaal aanbod komt voort uit de samenwerkingen met internationale platforms en partners zoals HeadFirst.

Maudie Derks, CEO van Acture Groep: ‘Omdat we met het Tulpenfonds steeds meer samenwerken met verschillende internationale platforms is het een logische stap om deze kennis en technologie internationaal aan te bieden. Acture Freelance Solutions ontwerpt nieuwe en op maat gemaakte verzekerings- en crowdsurance-oplossingen voor inkomensbescherming en zorgt voor de totale financiële afhandeling. Om zo het inkomen van freelancers te beschermen. Met een brede en ruime acceptatie wordt het inkomen verzekerd bij arbeidsongeschiktheid. Want, helaas moeten we constateren dat de freelancer in Engeland of Frankrijk niet zoveel verschilt van zijn of haar Nederlandse evenknie. Veelal regelen ze een mogelijke inkomensval door ziekte vrij beroerd.’

Bron: Acture, persbericht 4 juli 2022

Lees ook
Tulpenfonds en Flextender bieden vangnet arbeidsongeschiktheid publieke zelfstandigen
Insurtech Alicia biedt embedded verzekering zzp’ers bij HeadFirst Group
(2016) Acture anticipeert op verplichte ZZP arbeidsongeschiktheidsverzekering