ABU week 5-8, uitzendomzet stijgt 1%, uitzenduren dalen 2%

0
118

De ABU heeft de uren en omzet in de uitzendbranche gepubliceerd over periode 2 2019 (week 5-8)

In deze periode daalde het aantal uren met 2% en de omzet steeg met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

ABU marktontwikkelingen, uitzendomzet periode 2, 2019
ABU marktontwikkelingen, uitzendomzet periode 2, 2019

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 2% en de omzet steeg met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 3% en de omzet steeg met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren steeg met 1% en de omzet steeg met 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
ABU marktontwikkelingen uitzenduren, periode 2, 2019
ABU marktontwikkelingen, uitzenduren periode 2, 2019

De ABU marktmonitor concentreert zich op uitzendcijfers, zoals aangeleverd door een representatief aantal leden van de ABU.

Hoe zit het met de trend in korte en langer durende contracten?
De cijfers laten in periode 2 2019 in vergelijking met dezelfde periode in 2018 in het algemeen zowel een lichte daling in uren zien in de kortdurende contracten (fase A) als in de langdurende contracten (fase B/C). De omzet steeg ook licht voor zowel voor fase A-contracten als voor B/C-contracten in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

Administratieve sector
In de administratieve sector steeg het aantal uitzenduren voor fase A-contracten matig en voor fase B/C-contracten is er sprake van een daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Industriële sector
De sector industrie kent een afname van het aantal uitzenduren gemeten in zowel fase A-contracten als in fase B/C-contracten. De afname is echter wel sterker in fase A dan in fase B/C.

Technische sector
Voor de sector techniek geldt ten opzichte van dezelfde periode in 2018 opnieuw een daling in het aantal uren in fase A en wederom groei in fase B/C.

Bron: ABU, 19 maart 2019