ABU week 49-53: daling in uren en omzet uitzendbranche

0
209

De ABU heeft de marktontwikkelingen in uren en omzet binnen de uitzendbranche tijdens periode 13 2020 (week 49 – 53) gepubliceerd.

In periode 13, van 30 november tot en met 31 december, daalde het aantal uren met 4% en steeg de omzet met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De recente lockdown, vanwege COVID-19, zal de daling in uitzendactiviteit mede hebben veroorzaakt.

Omdat deze periode meer werkbare dagen (23) telde dan in dezelfde periode vorig jaar (18), is er een correctie toegepast.

ABU marktontwikkelingen uitzendomzet periode 13 2020
ABU marktontwikkelingen uitzendomzet in periode 13 2020

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren steeg met 5% en de omzet is gestegen met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 4% en de omzet steeg met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren daalde met 29% en de omzet daalde met 19% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
ABU marktontwikkelingen uitzenduren in periode 13 2020
ABU marktontwikkelingen uitzenduren in periode 13 2020

Jaarcijfers uitzendbranche 2020

De uitzendbranche is in 2020 gekrompen ten opzichte van 2019. Totaal is het totaalaantal uren in 2020 afgenomen met 14%, de totale omzet is gedaald met 9%. In 2020 waren er drie werkbare dagen meer dan in 2019, hiervoor is een correctie toegepast.

De jaarontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Een daling van 17% in uren en een daling van 11% in omzet ten opzichte van 2019.
  • Industriële sector: Een daling van 10% in uren en een daling van 4% in omzet ten opzichte van 2019.
  • Technische sector: Een daling van 29% in uren en een daling van 22% in omzet ten opzichte van 2019.

Ontwikkeling in korte en langdurende contracten
De cijfers laten in periode 13 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019 over het algemeen een flinke daling zien in uren voor langdurige contracten (fase B/C) en veelal een stijging voor kortlopende contracten (fase A). Hetzelfde geldt voor de omzet. Het beeld verschilt wel per sector. In de industrie is opnieuw een plus zichtbaar in de fase A-contracten, maar minder dan in de vorige periode(s). Administratief noteert wederom een stevige toename in fase A, terwijl Techniek juist te maken heeft met een kleine afname.
De daling in B/C contracten is vrijwel gelijk in alle sectoren.

De jaarcijfers laten nagenoeg hetzelfde beeld zien. In 2020 ontstond een flinke afname van langdurige contracten (B/C) en veelal een toename van kortlopende contracten (A). In de laatste maanden zat die groei vooral in het segment Administratief. In de sector Techniek werd in heel het jaar 2020 een daling gezien van de kortlopende contracten.

Bron: ABU, 26 januari 2021

Lees ook
ABU week 45-48, uren en omzet uitzenden verbeterd