ABU kritisch op Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

0
460

De ABU uit zich kritisch in een eerste reactie over de grondige opknapbeurt die de minister van SZW in het vooruitzicht stelt met de Wet arbeidsmarkt in balans.

De minister heeft woensdag dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, lees meer

Reactie ABU
“De ABU waardeert het dat de minister van SZW werkt aan een gelijk speelveld voor verschillende vormen van flexibel werk middels differentiatie van de WW-premie. De nieuwe wet zet de allocatierol van de uitzendbranche onder druk.

De vraag is of dit wetsvoorstel de arbeidsmarkt grondig gaat opknappen. Jurriën Koops, directeur ABU, heeft zijn bedenkingen: “De balans tussen vast en flex wordt schever en de wet zal zorgen voor een versnelde vlucht naar zzp en andere ongereguleerde vormen van flexibel werk. De nieuwe wet neemt het ‘waterbed-effect’ op de arbeidsmarkt niet weg. Regulering van zzp laat – zoals bekend – voorlopig nog op zich wachten.”

Door de voorgestelde ruime en onduidelijke definitie van payrolling gooit minister Koolmees het kind met het badwater weg. Het zorgt voor enorme rechtsonzekerheid bij opdrachtgevers, werknemers en intermediairs en de wet zal in de praktijk niet te handhaven blijken. Ook de Raad van State heeft scherpe kritiek op dit punt.

De nieuwe regels rondom payrolling raken ook het uitzenden, met name de bemiddeling van doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten, WW’ers of kandidaten uit de Participatiewet. Voor hen is uitzendwerk van waarde, omdat het werk mogelijk maakt. Die weg komt door de nieuwe payrollregels nu in gevaar.

Jurriën Koops (foto): “Goede payrolling, bedoeld om werkgevers te ontzorgen voor bijvoorbeeld scholing, loopbaanbegeleiding en verzuim is de dupe van slechte payrolling, waarbij concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. Dat vinden wij onwenselijk.”

Het is jammer dat minister Koolmees de suggesties van de ABU en andere partijen niet heeft overgenomen. Ook aan het kritische advies van de Raad van State is onvoldoende recht gedaan.”

Bron: ABU, 7 november 2018