ABN AMRO: stand van zakelijke dienstverlening, juli 2021

0
131

Volgens ABN AMRO trekt de economie aan en stijgt het vertrouwen, maar zijn de plannen voor kinderopvang onuitvoerbaar.

Dit blijkt uit het rapport Stand van zakelijke dienstverlening, met daarin uitgelicht de plannen voor de kinderopvang.

Een derde van vacatures kinderopvang onvervulbaar
Recent adviseerde de SER om de kinderopvang twee dagen per week toegankelijk maken voor alle jonge kinderen van zowel werkende als niet-werkende ouders. Als het nieuwe kabinet dit advies overneemt, heeft dit een flinke instroom van extra kinderen tot gevolg, terwijl nu al een derde van de peuteropvang een wachtlijst heeft.

Ook werd de afgelopen weken gestaakt door kinderdagverblijven. Verkleining van peutergroepen is een van de punten van inzet. Vergroting van de toegankelijkheid en een lagere werkdruk zijn hard nodig, maar structurele personeelstekorten zorgen ervoor dat beide ambities lastig te realiseren zijn. Momenteel is namelijk al 37% van de vacatures in de branche onvervulbaar.

Economie in 2022 weer op oude niveau
Voor 2021 verwacht ABN AMRO een stevig herstel en een groei van de economie van 3,7% ten opzichte van het jaar ervoor. Met een groeiverwachting van 2,8% voor 2022 houdt de groei ook volgend jaar aan. Dit betekent dat de economie in 2022 weer boven het niveau komt van voor de coronacrisis.

Vertrouwen stijgt
Het vertrouwen stijgt sinds oktober 2020 snel. De koopbereidheid van consumenten is een stuk hoger, veel consumenten hebben het afgelopen jaar geld gespaard dat weer kan worden uitgegeven nu de economie weer opengaat. Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners steeg in Q2 2021 naar 6,5. Hiermee zijn deze ondernemers voor het eerst positief nadat hun stemming in Q2 2020 kelderde als gevolg van de coronacrisis.

Meer uitzendkrachten gevraagd
Na een dramatisch Q2 2020 trekt de vraag naar uitzendkrachten weer aan. Uitzendbanen zijn in de lockdown verschoven naar plekken waar wel voldoende werk was, zoals callcenters en pakketbezorging. De vraag naar uitzendkrachten trekt bovendien verder aan door de heropening van onder meer de horeca. Ook heeft flexibel personeel bij veel bedrijven in de onzekere nasleep van een crisis de voorkeur boven vast.

Leisure +196%
De aantrekkende economie heeft over de volle breedte voor een sterke stijging van het aantal openstaande vacatures en daarmee voor vraagtoename in de uitzendbranche gezorgd. Binnen leisure, een sector waarbinnen veel uitzendbanen te vinden zijn, is het aantal vacatures zelfs met 196% toegenomen. Uit gesprekken met uitzendbedrijven blijkt dat voor veel van hen het lastig is om voldoende uitzendkrachten te vinden.

Bron: ABN AMRO, 14 juli 2021