1 op 3 werkt 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever

0
65

Gemiddeld werkt een op de drie werknemers tien jaar of langer bij dezelfde werkgever. Dit verschilt per bedrijfstak.

De duur van de baan is korter als de arbeidsrelatie flexibeler is en de werknemer jonger is. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over baanduren.

Langdurende banen bij de overheid
Werknemers bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten werken het langst in dezelfde baan. In bijna 60 procent van de 499 duizend banen is ten minste het 10-jarig ambtsjubileum gevierd, dat wil zeggen, ze hebben tien jaar of langer bij eenzelfde ministerie of andere overheidsinstelling gewerkt. De overheid is de enige bedrijfstak waar meer dan de helft van de werknemers langer dan 10 jaar in een baan zit.

Kortdurende banen in horeca en zakelijke dienstverlening
In de horeca en in de zakelijke dienstverlening wordt vaker in kortdurende banen gewerkt. Het aandeel flexibele banen (reguliere baan voor bepaalde tijd, oproepbaan, uitzendbaan, stagebaan) in deze bedrijfstakken bedraagt respectievelijk 65 procent en 75 procent. In de horeca is ruim de helft van de werknemers jonger dan 25 jaar, in de zakelijke dienstverlening bijna een kwart.

Bron: CBS, 23 april 2018