CAO Retail Non-Food, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

0
1988

De CAO Retail Non-Food en de inlenersbeloning

Nettie AlkemaToelichting door Nettie Alkema

In mijn vorige blog heb ik beschreven wat toepassing van de inlenersbeloning betekent voor uitzendkrachten werkzaam in de schoonmaakbranche. Vandaag is de cao Retail Non-Food aan de beurt. Uit de cijfers van CAOWijzer blijkt dat deze cao veel wordt geraadpleegd door gebruikers. Het is dan ook een branche waarin vele uitzendkrachten werkzaam zijn. En bovendien is het geen eenvoudige cao.

De cao Retail Non-Food bestaat pas sinds 1 juli 2018. Daar waar voorheen werknemers in de mode, sportartikelen, juweliers, tuincentra, schoenendetailhandel, verf- en behangwinkels en woonwinkels allemaal onder hun eigen cao vielen, zijn al deze cao’s per 1 juli 2018 geïntegreerd in een gezamenlijke cao: Retail Non-Food. Dit heeft tot gevolg dat er binnen deze cao collectieve afspraken zijn en aparte modules voor tuincentra, schoenendetailhandel, woondetailhandel en VGT (vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel). Kijk dus bij het bepalen van de inlenersbeloning goed na onder welke module de betreffende uitzendkracht valt! Er gelden verschillende toeslagen voor de verschillende branches en ook de loontabellen zijn niet gelijk.

In dit blog laat ik zien wat de inlenersbeloning in combinatie met de cao Retail Non-Food inhoudt. En net als vorige keer begin ik met welke elementen van een cao ook al weer onder de regels van de inlenersbeloning vallen:

  1. Het geldende periodeloon in de schaal
  2. ADV, naar keuze van het uitzendbureau vergoed in tijd of geld
  3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag
  4. Initiële loonsverhogingen; hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
  5. Kostenvergoedingen, maar alleen die kosten die netto vergoed kunnen worden
  6. Periodieken; hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.
CAOWijzer
CAOWijzer helpt je door het doolhof van CAO’s, probeer de tool gratis uit!

Periodeloon
Deze cao werkt met het functiewaarderingssysteem FUWAM. Er zijn 9 functieniveaus, A t/m I, en daarmee corresponderende loonschalen. Elk functieniveau bevat volwaardige functies; elke schaal kan daardoor eindschaal zijn. Medewerkers worden op het juiste functieniveau ingedeeld met behulp van het Handboek Functie-indeling voor Retail Non-Food of de door de brancheorganisatie online beschikbaar gestelde tools, zoals de website www.functiewijzer.nl. Deze functiewaarderingssystematiek geldt voor alle onder deze cao vallende branches.
Is de functie indeling afgerond, dan kan het bijbehorende loon worden opgezocht. En dat is niet eenvoudig. Zoals gezegd kent deze cao diverse loontabellen, afhankelijk van de branche waar je in werkt, daarnaast is er nu voor de tweede maal een nieuw loongebouw ontwikkeld. En dat leidt tot onoverzichtelijke taferelen…

De lonen uit het tot en met 30 juni van dit jaar geldende loongebouw zijn per 1 juli verhoogd met 1,23%. Eenvoudig genoeg zou je zeggen. Maar per 1 juli is er ook een nieuwe loontabel geïntroduceerd. En natuurlijk wijken deze lonen af van de oude tabel + 1,23%.

Nieuwe werknemers komen standaard in de nieuwe tabel. Werknemers die voor 1 juli al in dienst waren, blijven in de oude tabel, totdat ze óf een ervaringsjaar óf een leeftijdsjaar erbij krijgen. Op dat moment moet eerst de verhoging fictief in de oude tabel – die dus verhoogd is met 1,23% – worden ingepast. Het loon wat daar uitkomt moet vervolgens in de nieuwe tabel worden ingepast. Er moet dan gekozen worden voor het naast hogere loon. Dit kan overigens tot gevolg hebben dat de persoon in kwestie een trede lager (!) wordt ingeschaald. Wat niet kan is dat een vakvolwassen medewerker wordt overgezet naar het jeugdloon.

Op de website van Inretail zijn alle loontabellen terug te vinden: https://www.inretail.nl/kenniscentrum/cao-personeel/blok/loontabellen/

ADV
Alleen in de module Tuincentra is sprake van roostervrije dagen en dan alleen wanneer de normale arbeidsduur 40 uur per week bedraagt. Het aantal roostervrije dagen is in dat geval vastgesteld op 13 dagen per jaar. De loontabel voor tuincentra toont maandlonen op basis van een 38-urige werkweek. Er wordt ook een uurloontabel getoond. Omrekening toont aan dat de uurlonen op basis van 38 uur zijn berekend. Mocht een inlener een 40-urige werkweek hebben, dan dienen dus de lonen te worden omgerekend op basis van de in de uitzendcao’s verplichte rekenwijze:
Maandloon / (4,35 * 40).
In dat geval zal er ATV in geld of in tijd vergoed moeten worden. Ook hier schrijft de cao zelf geen berekeningswijze voor en geldt: aantal ATV dagen / 254 * 100.

Toeslagen
In de volgende artikelen van de cao Retail Non-food worden de verschillende toeslagen besproken:
– Artikel 7.1 t/m 7.3 behandelt de toeslagen voor onregelmatige uren. Dit zijn op doordeweekse dagen de uren voor 07:00 en na 22:00 en verder alle zaterdag-, zondag- en feestdaguren.
– De artikelen 5.3 en 7.4 beschrijven welke uren als overwerk gezien worden en welke toeslag de uitzendkracht daarvoor ontvangt.
Verder kent het algemene deel geen toeslagen.

In artikel 4 van de module Tuincentra staan extra regels en percentages voor overwerk. De module Wonen kent aparte regelingen voor de functiefamilie Logistiek (artikel 4).

Initiële loonsverhogingen
Zoals hierboven onder het kopje periodeloon al besproken, zijn de loontabellen per 1 juli verhoogd met 1,23% en zijn er voor alle branches nieuwe loontabellen. Voor de rest van de looptijd van de cao (tot en met 31 december 2020) zijn er op 1 januari en op 1 juli van het komende jaar nog loonsverhogingen voorzien, gelijk aan het percentage waarmee het wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd. Of er dan nogmaals nieuwe loongebouwen worden geïntroduceerd is nog niet bekend.

Kostenvergoedingen
De enige kostenvergoeding in deze cao betreft een maaltijdvergoeding. Een maaltijdvergoeding is niet per se een netto vergoeding. Volgens cao komt de medewerker voor een maaltijdvergoeding in aanmerking wanneer hij voor 13:30 is begonnen met werk en doorwerkt tot minimaal 20:00 uur. Vervolgens staat er dat hij, indien de werkgever/inlener geen maaltijd verstrekt, recht heeft op een vergoeding van € 4,30, of, indien hij een kassabon kan overleggen, een vergoeding van de werkelijke kosten tot maximaal € 8,80.

Het handboek loonheffingen zegt dat een vergoeding onder deze voorwaarden een meer-dan-bijkomstig zakelijk karakter heeft en daarom gericht is vrijgesteld, oftewel netto vergoed mag worden. De belastingdienst zegt dan echter wel dat je de keuze hebt om óf de werkelijke kosten te vergoeden (de kassabon dus) óf aan te sluiten bij het normbedrag voor maaltijden in bedrijfskantines, wat voor 2019 op € 3,35 is gesteld. De vergoeding van € 4,30 zonder kassabon is dan dus te hoog. Als uitzendbureau hoef je enkel de kosten te vergoeden die netto vergoed kunnen worden, dus in de situatie zonder kassabon kun je volstaan met € 3,35 per maaltijd.

Periodieken
Artikel 6.2 zegt het volgende over de periodieke verhogingen:
Verhoging van het loon in verband met leeftijd gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de medewerker jarig is. Dit geldt voor medewerkers die vóór hun 22e en per 1 juli 2019 vóór hun 21e in dienst komen. Dit blijft ook het moment waarop na hun 22e en vanaf 1 juli 2019 na hun 21e een ervaringsjaar wordt toegekend.

Voor medewerkers die 22 jaar of ouder en vanaf 1 juli 2019 21 jaar of ouder zijn bij indiensttreding geldt dat verhoging van het loon in verband met het bereiken van een ervaringsjaar ingaat op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de medewerker een jaar ervaring in de functie heeft.

Tot slot
CAOWijzer is een online tool die intermediairs ondersteunt bij het correct toepassen van de inlenersbeloning. Want eenvoudig is de inlenersbeloning niet!
CAOWijzer beschikt inmiddels over ruim 200 cao’s waarvan de inlenersbeloning is uitgewerkt. Via een eenvoudige wizard is de juiste minimumbeloning te vinden. Daarnaast lees je alles over toeslagen, vergoedingen etc.
Nieuwsgierig? Ga naar www.caowijzer.com en vraag een proefabonnement aan.

De inlenersbeloning… het vervolg
De komende maanden kun je een serie blogs verwachten met betrekking tot de inlenersbeloning in relatie tot een bepaalde cao. Zo staat voor de maand augustus de cao voor het Bakkersbedrijf op de planning. In de maanden daarna zullen de cao’s voor de groot- en kleinmetaal, de cao VVT, de cao Supermarkten en tot slot de cao Schilders besproken worden. Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet om me te mailen of te bellen. Ik ben bereikbaar via nalkema@caowijzer.com of op 06-28933997.
Tot volgende maand!

Nettie Alkema

Zie ook
CAO Retail Non Food | Fashion Sport & Lifestyle 2018-2020 *
CAO Schoonmaak, hoe bepaal je de inlenersbeloning?
Uitzendkrachten hebben recht op inlenersbeloning, CAOWijzer helpt

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here