"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkgevers: voer politieke discussie over arbeidsmigratie op basis van feiten en cijfers

Arbeidsmigratie is een hot thema in de politiek. Voor- en tegenstanders zijn het erover eens dat misstanden moeten worden aangepakt. Maar waarover hebben we het precies? Verschillende werkgeversorganisaties hebben de feiten en cijfers op een rij gezet. Dat moet bijdragen aan een betere discussie.

Donderdag 16 mei vergadert de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer over de situatie van arbeidsmigranten in Nederland. In de politiek klinkt de roep om misstanden rondom arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en huisvesting van arbeidsmigranten hard aan te pakken. Daarbij wordt vooral gewezen naar de rol van uitzenders.

Meeste arbeidsmigranten geen uitzendkracht

Reden voor de ABU en NBBU om in 2023 KBA Nijmegen onderzoek te laten doen naar arbeidsmigranten in Nederland. In een factsheet zijn de feiten en cijfers op een rij gezet. 

De onderstaande afbeelding uit deze factsheet geeft weer hoeveel arbeidsmigranten er zijn en hoeveel daarvan als uitzendkracht werken. Opvallend is dat het aantal arbeidsmigranten dat direct in dienst is bij een bedrijf (inlener) groter is dan het aantal arbeidsmigranten dat via een uitzendbureau werkt. De meerderheid van de arbeidsmigranten werkt dus niet als uitzendkracht.

Het beeld dat misstanden zouden zijn opgelost als er meer en strengere maatregelen zouden komen voor uitzenders, klopt dus niet. Toch is daar de aangekondigde wetgeving – denk aan WTTA – vooral op gebaseerd. Niet voor niets waren er eerder dit jaar al zeer kritische reacties vanuit de flexbranche, waarin de algemene opinie is dat ‘deze sleepwet haar doel voorbij schiet’.

Arbeidsmigratie onmisbaar voor economie

Werkgeversorganisatie AWVN kwam vorige week met haar publicatie ‘Arbeidsmigratie: waarom Nederland niet zonder kan’. Deze analyse van feiten en cijfers over arbeidsmigranten is bedoeld om nuance aan te brengen in de discussie. Van de iets meer dan een miljoen (2022) arbeidsmigranten zijn de meeste afkomstig uit de EU. Deze vakkrachten zijn volgens AWVN nodig om de Nederlandse economie draaiende te houden. Denk aan de land- en tuinbouw, logistiek, bouw, voedingsindustrie en metalelektrosector. 

AWVN ziet arbeidsmigratie als een hulpmiddel om krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Zonder arbeidsmigranten zouden er nog veel meer vacatures open staan. Dat geldt ook voor essentiële sectoren als zorg, onderwijs en ICT, zeker als door vergrijzing straks de beroepsbevolking krimpt. AWVN komt begin deze zomer met een whitepaper met suggesties hoe arbeidsmigranten op een verantwoorde wijze kunnen worden blijven ingezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *