"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Meerderheid arbeidsmigranten werkt niet als uitzendkracht

In 2022 werkten er bijna een miljoen arbeidsmigranten in Nederland, waarvan 46% in dienst was bij uitzendbureaus. Daarmee blijkt dat steeds meer arbeidsmigranten in dienst gaan bij inleners. Dat blijkt uit een onderzoek van KBA Nijmegen in opdracht van ABU en NBBU.

In totaal werkten er 984.169 arbeidsmigranten in Nederland in 2022, waarvan het merendeel uit Polen (40%) en Roemenië (16%). De arbeidsmigranten die in 2023 bij uitzendorganisaties werkten, waren met name werkzaam in de logistiek, tuinbouw en in de voedingsindustrie. Daarin merkten onderzoekers dat meer arbeidsmigranten in de voedingsindustrie werkzaam werden (van 13% in 2020-2021 naar 18% in 2022), ten koste van de logistieke sector (van 44% naar 37%).

Uitzenders zijn opleiders

Bijna alle ABU- en NBBU-leden bieden arbeidsmigranten opleidingen en trainingen aan. Het meest populair is een taalopleiding. Uitzenders bieden in 78% van de gevallen een taalopleiding aan; een stijging van ruim 10 procentpunten ten opzichte van 2020 – 2021. Reach- en heftrucktrainingen staan op de tweede plek en groeien met 7 procentpunten en de VCA-cursus staat derde. Ook nieuw in het overzicht is de Werken met laagspanning-cursus (NEN-3140). Bedrijfshulpverlening en een beroepsopleiding op mbo-niveau stijgen beide licht met 2 procentpunten naar respectievelijk 25% en 17%.

Tekort huisvesting loopt op

Daarnaast ontdekten onderzoekers dat 80% van de uitzendbureaus zelf de huisvesting voor arbeidsmigranten organiseert. Het aantal uitzendorganisaties dat aangeeft een tekort aan huisvestingsplaatsen te hebben, liep op van 35% naar 65%. Een derde van de uitzendorganisaties diende bij een of meer gemeenten een verzoek in voor de bouw of het verbouwen van huisvestingslocaties. In 2020 werd 19% van de verzoeken afgewezen; in 2023 ruim 40%. De gemiddelde duur om tot een besluit op een vergunningsaanvraag te komen bedraagt 90 weken. Uit het onderzoek bleek ook dat slechts 40% van de huisvesting voor arbeidsmigranten voldeed aan de zogeheten Roemer-normen, die stellen dat arbeidsmigranten bij huisvesting 1 persoon per slaapkamer en minimaal 15 m2 leefoppervlakte per persoon moeten hebben.

  • De hele factsheet over arbeidsmigratie in 2023 is hier te vinden
Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.