"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘Miljarden opleidingsgeld onbenut, werk aan de winkel voor leercultuur’

In Nederland blijft jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudgetten onbenut, meldt werkgeversvereniging AWVN. Daarom is het hard nodig om te werken aan een leercultuur in Nederland.

Werkgevers vinden leren en ontwikkelen heel belangrijk, zo blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. Zo zijn in bijna 80% van de cao’s afspraken opgenomen over leren, ontwikkeling en scholing. Nederlandse werkgevers zijn redelijk tevreden over de wijze waarop leren en ontwikkelen invulling krijgen binnen hun organisatie, maar stellen ook dat de uitvoering problemen ondervindt. Jaarlijks blijft dan ook meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget liggen, blijkt uit het onderzoek.

Geld is niet het probleem

AWVN schat het totale opleidingsbudget in Nederland op € 4,2 miljard. Er is voldoende budget om te besteden aan leren en ontwikkelen van medewerkers. Een belangrijk knelpunt is volgens werkgevers de hoge werkdruk, waardoor er geen tijd overblijft voor leren en ontwikkeling. Ook weten werknemers niet goed welke opleiding of cursus zij moeten volgen. Ze hebben onvoldoende zicht op de richting waarin zij zich moeten of willen ontwikkelen. 

Daarnaast ontbreekt het veel medewerkers aan de motivatie om een opleiding te volgen. Daar zijn volgens werkgevers meerdere redenen voor. Een factor is de eerdere negatieve leerervaring van medewerkers. Ook vinden sommige medewerkers het niet nodig voor het soort werk dat zij doen of zien zij er de meerwaarde niet van in (‘het werk gaat toch goed?’). Ook de leeftijd kan een rol spelen. Een van de respondenten van het ledenonderzoek geeft aan: “Door de hoge gemiddelde leeftijd neemt de motivatie bij werknemers om te blijven leren en ontwikkelen in de tijd af. Zij zijn meer bezig met het halen van de eindstreep.”

Belangrijke rol voor de flexbranche

Omdat leren en ontwikkelen een belangrijke rol spelen voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, roept de Goldschmeding Foundation op om de leercultuur sterker te ontwikkelen in Nederland. Deze stichting is opgericht door Frits Goldschmeding, die ook oprichter is van de Randstad Groep. Ze zet zich in voor een menswaardige economie, duurzaam werk en een inclusieve arbeidsmarkt.

“Het niet benutten van opleidingsbudgetten raakt niet alleen individuele werknemers, maar ook de bredere inzetbaarheid van personeel. Vooral voor mensen die fysiek zwaar werk verrichten, is het belangrijk om verder vooruit te denken en preventieve actie te ondernemen”, stelt de stichting. Met de projecten die de Goldschmeding Foundation ondersteunt, willen zij daarom een ‘leercultuur’ stimuleren. 

Ook de flexbranche als geheel heeft de belangrijke rol om flexkrachten om- en bij te scholen om hen van sector naar sector te begeleiden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden, volgens AWVN. Uit het onderzoek blijkt dat veel medewerkers behoefte hebben aan duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt. De steun van een leidinggevende is essentieel om werknemers te stimuleren om met hun eigen ontwikkeling aan de slag te gaan en om meer de regie naar zich toe te trekken. 

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.