"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

70 miljoen voor scholing en begeleiding van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Er is €70 miljoen aan subsidie vrijgekomen voor scholing en begeleiding van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Opleidingsfondsen en sociale partners kunnen aanvragen indienen, en werkgevers kunnen subsidie ontvangen voor loonkosten bij het aannemen en opleiden van mensen uit de bijstand. Ook uitzendbureaus kunnen gebruik maken van deze regeling.

Minister Carola Schouten (verantwoordelijk voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft aangekondigd dat er € 70 miljoen beschikbaar wordt gesteld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor scholing en begeleiding van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Opleidings- en ontwikkelingsfondsen en sociale partners kunnen vanaf begin oktober subsidieaanvragen indienen om projecten op te zetten die gericht zijn op scholing en begeleiding.

Kansen op arbeidsmarkt vergroten
De beschikbare subsidie is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het vinden of behouden van een baan. Dit kan verschillende groepen omvatten, zoals werkzoekenden, statushouders en ontheemden uit Oekraïne, mensen zonder vervolgopleiding of mensen met een laag inkomen uit werk. De projecten die worden gefinancierd met het budget zijn specifiek gericht op het bieden van scholing en begeleiding aan deze kwetsbare groepen, met als doel hun vaardigheden en kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Subsidie voor werkgevers
Naast de subsidie voor scholing en begeleiding van individuen, is er ook de mogelijkheid voor werkgevers om subsidie te ontvangen. Werkgevers kunnen een financiële bijdrage ontvangen in de loonkosten wanneer zij iemand uit de bijstand in dienst nemen en opleiden. Dit stimuleert werkgevers om kansen te bieden aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en hen de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen.

Het geld mag ook gebruikt worden om mensen buiten hun werk te begeleiden, zoals op het gebied van wonen, zorg, financiën en lichamelijke en psychische gezondheid.

Subsidie aanvragen
Opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) en sociale partners kunnen tot eind januari 2024 subsidie aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Het gaat om projecten met een looptijd van maximaal twee jaar, waarbij het Europees Sociaal Fonds 40% van de kosten betaalt en de aanvragende partij 60% financiert. Binnen alle projecten dient aandacht te zijn voor het stimuleren van gelijke kansen en non-discriminatie.

Lees ook

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.