"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Eerste Kamer gaat door met de behandeling Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

De Eerste Kamer heeft besloten door te gaan met de behandeling van de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. De wet, die discriminatie en vooroordelen bij werving en selectie van werknemers moet voorkomen, is niet controversieel verklaard. 

Binnenkort gaat de Eerste Kamer dus door met de behandeling en in stemming brengen van die wet, ondanks de demissionaire status van het kabinet. De Tweede Kamer stemde eerder in ruime meerderheid voor het wetvoorstel. Ook BBB, nu de grootste partij in de Eerste Kamer, stemde voor. Wanneer de fracties in de Eerste Kamer hun collega’s in de Tweede Kamer volgen, wat meestal het geval is, dat krijgt de wet ook in de Eerste Kamer dus ruime steun.

Wanneer de behandeling en stemming gaat plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Naar verwachting zal dat nog dit najaar gaan gebeuren. De wet wordt daarna mogelijk medio 2024 van kracht.

De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verplicht alle werkgevers in Nederland om een werkwijze te hebben die discriminatie voorkomt bij de werving en selectie van werknemers. Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten deze werkwijze schriftelijk vastleggen.

Deze verplichting geldt ook voor intermediairs als uitzendbureaus. Zij moeten dit altijd schriftelijk vastleggen.

Vergewisplicht 

Er komt ook een ‘vergewisplicht’. Wanneer een werkgever (of intermediair) een derde partij inschakelt voor de werving en selectie (dat kan ook een geautomatiseerd systeem zijn) dan is de werkgever (of intermediair) verplicht zich zich te ‘vergewissen’ dat die derde partij de wet op een juiste manier naleeft.

Meldplicht 

Voor intermediairs geldt er dan ook nog een meldplicht. Intermediairs moeten beschikken over een procedure voor het omgaan met discriminerende verzoeken van hun klanten. Intermediairs worden verplicht (vermoedelijke) arbeidsmarktdiscriminerende verzoeken te melden bij de Arbeidsinspectie.

Lees meer over deze wet en de consequenties in dit artikel

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.