"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

House of HR, een verzameling ‘Happy Rebels’

House of HR, een verzameling ‘Happy Rebels’

Interview met Rika Coppens, CEO van House of HR

Rika Coppens, CEO House of HR
Rika Coppens, CEO House of HR

Op 10 september 2022 werd in Eersel een internationaal medewerkersfestival georganiseerd door House of HR. Alle ‘Happy Rebels’, zoals de interne medewerkers heten, konden elkaar daar ontmoeten en lekker uit hun dak gaan.

‘House of HR is groot, maar geen tanker, wij zijn een verzameling speedboten die samen in dezelfde richting gaan.’

In de afgelopen jaren is House of HR enorm gegroeid, mede dankzij overnames in België, Nederland, Duitsland en sinds kort ook Frankrijk. In Spanje, Portugal, Polen, Roemenië en Litouwen heeft de organisatie vestigingen om arbeidsmigranten te werven.

Happy Rebels, House of HR, festival 10 september 2022

Nieuwsgierig
“Onze medewerkers vroegen: kunnen we elkaar eens ontmoeten? Want wij zijn wel nieuwsgierig naar onze collega’s die werken bij al die andere nieuwe bedrijven onder deze grote paraplu,” vertelt Rika Coppens, CEO van House of HR. “Daar hebben we met dit festival gehoor aan gegeven.”

In dit interview schetst zij de groei en de uitgangspunten die houvast geven en tegelijk vrijheid bieden in de aansturing. Hoe is de overnamestrategie? En waarom noemt zij zichzelf ‘missionary of work’?

Jezelf zijn
“Ik zie ons niet als een oude-mannen-in-pakken-en-dassenclub. Ik vind het fijn als mensen zichzelf zijn. Daarom noemen wij onze medewerkers ‘Happy Rebels’. Ik denk dat mensen in hun hart heel graag een beetje rebels zijn; zich uiten en laten zien, zoals ze zich voelen. Voor iedereen en zeker voor jonge mensen is dat aantrekkelijk. Bij ons mag je dingen uitproberen en als er iets misgaat, is dat geen ramp. Daar word je niet voor afgestraft. Fouten mogen bestaan, we willen niet dat ze worden weggemoffeld. Als we het weten, kunnen we het oplossen en daar samen van leren.”

House of HR, Happy Rebels festival 10 september 2022

Glimlach
“Dat doen we ook vanuit onze employer branding. Wij zijn een coole club. Als wij zeggen: wanneer je bij ons komt werken ben je geen medewerker of personeel maar Happy Rebel, zien we een glimlach op de gezichten verschijnen. Iedereen wil wel een klein beetje Happy Rebel zijn. Geluk en werkgeluk zoeken, jezelf kunnen zijn, eigenheid ervaren. Wij hopen dat mensen zeggen: ja, daar wil ik wel bij horen, zodat ik vanuit mijn eigen kracht kan werken.”

Vindingrijk en menselijk
“Mensen zijn vindingrijk en hebben ruimte nodig om mogelijkheden te verkennen. Daarom stimuleren wij dat onze bedrijven op die manier naar mensen kijken. We zetten het talent van medewerkers en flexkrachten centraal. Jobcrafting – het bouwen van jobs rondom een talent en een individu – hoort daarbij. Om die reden zijn wij ook voorstander van specialisatie; hoe beter onze merken aansluiten bij de kandidaten, de doelgroep en de klant, hoe beter de dienstverlening kan worden toegespitst. Ook in de strijd met concurrenten kom je vooruit als je vindingrijk bent.”

Morele waarden
“We willen integer zijn. Onze Nederlandse organisatie Covebo bemiddelt onder meer arbeidsmigranten. Wij zorgen dat we ze correct behandelen en goede huisvesting bieden. Wat ons betreft mogen alle uitzendcowboys uit de markt worden gehaald met goede regelgeving en handhaving. Daarom juichen we ook het komende certificeringsstelsel toe voor wie personeel ter beschikking stelt.”

Beleid bij overnames
Hoe krijg je het voor elkaar dat al jullie organisaties werken vanuit deze waarden en er naast groei ook stabiliteit is?
“Bedrijven en teams die niet dezelfde drive, ambities, passie en ondernemerschap tonen voor hun business, komen niet aan boord. Tijdens de eerste gesprekken met een potentieel nieuw bedrijf wordt het ‘Happy Rebel’ gehalte van het team dat voor ons zit ingeschat. Voor ons is het belangrijk dat het management aan boord blijft na een overname. Ook de naam van de organisatie behouden we. Dat geeft vertrouwen, herkenning en continuïteit. Elke organisatie mag zijn/haar eigen beleid behouden, zolang dat aansluit bij onze belangrijkste waarden.

Wij zoeken bedrijven die gespecialiseerd zijn in een bepaalde sector, een niche. Zij kennen die niche door en door, ze weten wat hun klanten nodig hebben. Zij kennen en begrijpen ook heel goed de inhoud van de jobs die ze aanbieden en weten welke skills de kandidaten moeten hebben om een goede match te vormen met de job en de klant.
House of HR, Happy Rebels festival 10 september 2022
Ook de morele waarden in de organisatie wegen mee. We doen geen acquisitie als er op dit punt geen match is.

Tot slot zoeken wij vooral ondernemers die zeggen: wij hebben het nu al zolang alleen gedaan; het zou fijn zijn om het met een andere groep samen te doen. De ondernemers investeren zelf ook, want ze kunnen aandeelhouder worden. House of HR heeft nu circa 600 aandeelhouders. Op die manier slagen wij erin een groep te zijn, die democratisch werkt vanuit dezelfde basisprincipes.”

Missionaris van werk
Waarom noem je jezelf ‘missionaris van werk’?
“Ik geloof in het belang van werk. Als we werken zijn we met z’n allen gelukkiger. Werk is nodig om te (over)leven en het heeft vooruitgang gebracht. Ik geloof ook sterk in de kracht van werk om mensen te integreren in de maatschappij.”

House of HR, Happy Rebel festival 10 september 2022

Jobroad
“Binnen House of HR hebben wij daarom de Stichting Jobroad opgericht, waarmee we in België actief zijn. We zijn ermee gestart in 2016 tijdens de vluchtelingencrisis en zijn daar nog steeds intensief mee bezig. We richten ons ook op jongeren die moeilijk aan de slag komen. Ook ex-gedetineerden helpen we aan werk. Veel instanties houden zich met deze kandidaten bezig, maar werkgevers vinden het lastig om in het woud van regels en kansen de weg te vinden. Wij proberen die brug te slaan en leren al doende steeds beter hoe deze ‘markt’ in elkaar zit. Dat maakt ons tot gesprekspartner voor politici en beleidsmakers. Zo profileren wij ons als House of HR ook op dit terrein als kennisspeler en adviseur.”

Werken helpt
”Ik ben ervan overtuigd dat integratie het snelst en het meest natuurlijk tot stand komt als je begint met het aanbieden van een job. Werk kan zorgen voor ritme, doel, sociale context en (zelf)waardering. In een werkomgeving wordt het leren van de taal – door oefening op de werkvloer – en het vertrouwd raken met onze cultuur ook makkelijker. De taken, nieuwe ervaringen en collega’s helpen daar een handje bij. Integreren is immers al pittig genoeg als je letterlijk of figuurlijk van ver komt. Laten we het dus makkelijker maken in plaats van moeilijk. Bied mensen allereerst een job.”

Interview: Hinke Wever

Zie het House of HR Jaarverslag 2021 voor meer achtergrondinformatie.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.