"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Gelijke kansen bij werving en selectie, een ‘win-win’ in krappe arbeidsmarkt

Gelijke kansen bij werving en selectie, een ‘win-win’ in krappe arbeidsmarkt

Han Hendriks
Han Hendriks

Door Han Hendriks, VRF Advocaten

Stel een willekeurige voorbijganger de vraag: ‘Zou jij het een goede ontwikkeling vinden als er minder gediscrimineerd wordt?’ en je kunt vrijwel zeker een positief antwoord verwachten.

Niemand is erbij gebaat als er discriminatie plaatsvindt. Iedereen verdient een gelijke kans. Dat voelen we allemaal aan, maar we handelen er niet altijd naar. We behandelen elkaar als mensen bewust of onbewust ongelijk.

Discriminatie op de arbeidsmarkt komt nog steeds veelvuldig voor. Denk alleen al aan vacatureteksten voor junior- of startersfuncties. Niet vervelend bedoeld natuurlijk, maar het zijn wel termen waardoor ouderen zich minder of niet geroepen voelen om te solliciteren. Dat terwijl we te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt. Door de vergrijzing zal de krapte voorlopig alleen maar toenemen. Dat is maar een enkel voorbeeld van hoe discriminatie funest is voor onze economie.

We zijn als maatschappij dan ook ‘onbewust onbekwaam’ als het aankomt op discriminatie op de arbeidsmarkt. We proberen met anoniem solliciteren en algoritmes het probleem te verhelpen. Keer op keer blijken vooroordelen toch door te klinken en leidt subjectiviteit (in plaats van objectieve data) tot een scheef beeld en vindt onverhoopt alsnog onbewust discriminatie plaats.

Wetsvoorstel Toezicht Gelijke Kansen bij Werving en Selectie
Het is daarom zaak om bewustzijn te creëren en vooral ook te blijven creëren voor antidiscriminatie. Daarbij geeft het Wetsvoorstel Toezicht Gelijke Kansen bij Werving en Selectie ons een steuntje in de rug.

Met deze wet zullen werkgevers en intermediairs binnenkort een werkwijze moeten hebben gericht op voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie. Mocht je als werkgever de werving en selectie uitbesteden, dan dien je je ervan te verzekeren dat die ander ook over een antidiscriminatiebeleid beschikt. Als deze verplichtingen niet worden nageleefd, kunnen er boetes worden opgelegd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. De oplegging van deze boetes wordt dan mogelijk openbaar gemaakt waardoor er in feite sprake is van ‘naming and shaming’.

Het Wetsvoorstel Toezicht Gelijke Kansen bij Werving en Selectie is in december 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer en vervolgens controversieel verklaard. Door de coronacrisis had het Ministerie SZW andere prioriteiten en lag de behandeling stil. Nu is het wetsvoorstel weer in behandeling genomen. In dat verband zijn moties ingediend om een meldplicht op te nemen in de wet voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus. Onze huidige Minister SZW Van Gennip gaf in een brief aan de Tweede Kamer van 1 maart 2022 aan voornemens te zijn deze meldplicht inderdaad in de wet op te nemen. Belangrijk om dit dus in de gaten te houden!

Gelijke kansen creëren? Een gouden kans!
We krijgen een verdere in de wet verankerde ‘stok achter de deur’ om ons antidiscriminatiebeleid nader onder de loep te nemen. Maar wacht daar niet mee! Niet alleen is het fantastisch om een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen en dit uit te stralen naar de buitenwereld, maar gezien de krapte op de arbeidsmarkt laat je zeker kansen liggen als bewuste of onbewuste discriminatie door wervend personeel ertoe leidt dat de arbeidscapaciteit van een gediscrimineerde kandidaat verloren gaat.

Creëer dus bewustzijn en ga aan de slag met de (verdere) implementatie van het antidiscriminatiebeleid binnen jouw onderneming.

Inspiratie nodig?
Wij bieden een model voor antidiscriminatiebeleid in onze webshop.

Han Hendriks is werkzaam als advocaat bij VRF Advocaten. Hij is specialist op het gebied van flexibele arbeid.