"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wat is het beroepscompetentieprofiel van een intercedent?

De Stichting Examens Uitzendbranche, NBBU en de ABU hebben samen met vertegenwoordigers van en medewerkers uit de flexbranche een beroepscompetentieprofiel (bcp) voor de functie van intercedent ontwikkeld.

Dit biedt handvatten bij het ontwikkelen van functieprofielen en is een leidraad voor ontwikkelplannen van vaste medewerkers in de uitzendsector.

beroepscompetentieprofiel intercedent
Dit bcp biedt werkgevers en werknemers in de flexbranche concreet inzicht in de veelomvattende functie van intercedent. Het is een mooi hulpmiddel bij het herijken en ontwikkelen van functieprofielen en een leidraad voor ontwikkelplannen van vaste medewerkers. Het ontwikkelde profiel richt zich op de 360 gradenfunctie van de intercedent. Het profiel kan ook als basis dienen voor de invulling van de opleiding intercedent door het onderwijs.

De rol van intercedent is de laatste jaren breder geworden dan alleen werving & selectie en salesgesprekken. Het bcp beschrijft de benodigde kennis en kunde om het vak nu en in de (nabije) toekomst goed uit te kunnen oefenen. Ook de adviserende en begeleidende rol van de intercedent komt aan bod.

Download hier het bcp

Bron: SEU, 24 januari 2022

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.