"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Zorgen over eigen kennisniveau nemen toe onder HR-professionals

Een op de drie HR-professionals vindt dat hun werkgever hen onvoldoende advies en stimulans geeft op het gebied van bijscholing.

Hans van der Spek
Hans van der Spek

Aan kosten of werkdruk ligt dit niet, zeventig procent ervaart dat er genoeg budget en tijd is om de eigen kennis te kunnen bijspijkeren. Dat blijkt uit het jaarlijkse HR Trendonderzoek van Berenschot, Performa en AFAS Software onder meer dan tweeduizend HR-professionals.

Bijna de helft van alle HR-professionals is bang achter te blijven op het gebied van professionele kennis en competenties. Maar liefst 36 procent vindt de ondersteuning vanuit het management omtrent persoonlijke ontwikkeling matig tot onvoldoende. “En dat in een periode waarin de verantwoordelijkheid en het takenpakket juist groter zijn geworden. Dit heeft onder meer met de coronapandemie te maken”, verklaart Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot.

Van der Spek: “De coronacrisis heeft op veel punten de taken van HR-professionals verzwaard, denk aan begeleiding of het zoveel mogelijk voorkomen van ziekteverzuim. Verandering van systemen en processen; hybride werkvormen. De technologie van remote werken vraagt om aanpassing en nieuwe werkwijzen van de organisatie. Ook dat vraagt veel communicatie en anders denken.”

Opleidingsmogelijkheden even belangrijk als salaris
Twee derde van de respondenten in ons onderzoek denkt dat de uitvoering van de taken de komende tijd zal blijven veranderen. De vraag om scholing en ontwikkeling is daarom hoog. Daarbij komt kijken dat maar liefst 93 procent van de ondervraagden aangeeft dat opleidingsmogelijkheden bepalend is voor de eigen werktevredenheid.

“Medewerkers en sollicitanten kijken bij een baan verder dan alleen de loopbaanmogelijkheden en salaris. Dat vind ik als HR-professional een goede ontwikkeling. Het stukje opleiding wordt daarin natuurlijk niet vergeten”, stelt Britt Breure, directeur HR bij AFAS Software. “Elke medewerker is naar mijn idee het gelukkigst als er continu ontwikkeling en perspectief is. Wel vind ik het belangrijk dat die ontwikkeling niet alleen maar uit boeken wordt gehaald of uit studies komt. Een medewerker leert vooral door te doen. Dit is een kwestie van vertrouwen geven aan medewerkers.”

HR-professionals zijn honkvast
Wil je HR-professionals graag binnenboord houden, dan is ook een fijne sfeer op de werkvloer van essentieel belang. Van der Spek: “Uit het onderzoek komt naar voren dat collegialiteit en de bedrijfscultuur met stip op één staan als bepalende factoren voor tevredenheid. 86 procent vindt dit heel belangrijk, terwijl de overige veertien procent het belang daarvan ook aanstipt.”

Slechts veertien procent van de HR-professionals zoekt momenteel naar een andere baan. “Dit percentage is de afgelopen tien jaar nog nooit zo laag geweest als nu”, aldus Van der Spek. Bovendien blijkt dat maar twee derde van deze gevallen daadwerkelijk actief heeft gezocht naar een andere werkgever.

Bron: Berenschot, AFAS, Performa, persbericht 16 december 2021


Opmerkelijk
Een van de conclusies uit het onderzoek is wel opmerkelijk te noemen. Enerzijds geven HR-professionals aan, dat er wel tijd en budget is voor scholing, anderzijds hebben zij niet het gevoel dat ze gestimuleerd en gesteund worden vanuit de directie?

“Ja,” zegt Hans van der Spek in een extra toelichting. “HR-professionals onderschatten misschien nog wel eens de kansen die ze hebben om hun rol te verstevigen en blijk te geven van hun toegevoegde waarde. HR speelt immers een sleutelrol waar het gaat om de verbinding tussen mens en organisatie.

Als zij zelf niet de ‘guts’ hebben en zelf niet de initiatieven nemen om zich te scholen en hun kennis te verbreden, hoe kunnen ze dit dan stimuleren bij de andere medewerkers in de organisatie? Zij hebben wat mij betreft een voortrekkersrol. Hoe beter HR-professionals in staat zijn de link te leggen met de business, de lijnmanagers; hoe beter zij weten wat er nodig is om de gehele organisatie verder te brengen, hoe beter zij dit ook kunnen stimuleren.

Dit werkt door op veel terreinen; denk aan de formulering van vacatureteksten, denk aan  het aantrekken van de juiste (toekomstbestendige) medewerkers, een andere benadering van functieprofielen, oog voor skills, opleiding van zittende medewerkers waarmee de doelen in de organisatie echt zijn gediend. Wat mij betreft mogen HR-professionals zich stevig positioneren. Juist in deze tijd kunnen zij op veel terreinen vernieuwing op gang brengen.”

Bron: FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.