"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Vakantie in coronatijd

Vakantie in coronatijd, hoe ga je er als werkgever mee om?
vakantie
Door Annemiek Poortman, Marxman Advocaten

Met de zomer in zicht groeit de wens om er weer op uit te kunnen gaan. Daarmee komt ook de vraag naar voren hoe werkgevers om moeten gaan met vakantie in coronatijd? Reisadviezen wijzigen nog regelmatig. Wie draagt vervolgens het risico van quarantaine of de werknemer die een coronabesmetting oploopt op het vakantieadres? Kan een werkgever vooraf een verlofaanvraag weigeren? En wat kan je doen om te voorkomen dat werknemers die toch geen vakantie nemen, met een stuwmeer verlofdagen blijven zitten. Deze vragen en meer worden in dit stuk uitgewerkt.

Vakantie opnemen
De hoofdregel is dat een werkgever in moet stemmen met een verlofaanvraag, tenzij de vakantie tot grote belemmeringen leidt binnen de onderneming (‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’). Omdat de wettelijke vakantiedagen na een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd verjaren, is het van belang een werknemer in staat te stellen daadwerkelijk dit aantal op te nemen. Is de verlofaanvraag goedgekeurd, dan kan bij een wijziging van het reisadvies door de overheid de verlofaanvraag niet eenzijdig door de werknemer worden teruggedraaid. Uiteindelijk is hiervoor de toestemming van de werkgever nodig.

Bij de werknemers die besluiten om dit jaar (opnieuw) thuis te blijven vormt zich mogelijk een stuwmeer aan vakantiedagen. Het is aan te raden om met deze werknemers in gesprek te gaan en te vragen de vakantie op te nemen. Zowel vanuit het oogpunt dat het belangrijk is vakantie op te nemen om te herstellen van het werk, maar ook vanuit het oogpunt om de potentiële loonvordering in de toekomst te verkleinen. Er bestaat – behoudens een aantal aangewezen ATV en/of vakantiedagen – geen verplichting om vakantie op te nemen. Het is uiteindelijk aan de werknemers of ze daar mee willen instemmen of niet. De situatie dat er te weinig werk zou zijn (wegens corona) vormt hierop geen uitzondering.

Vakantiegeld
Als de werkgever door corona mogelijk betalingsproblemen heeft, kan de werkgever niet eenzijdig besluiten het vakantiegeld later of op bijvoorbeeld in termijnen te betalen. Wettelijk is vastgelegd dat het vakantiegeld – behoudens andere afspraken – over de periode van de maanden juni tot en met mei uiterlijk op 30 juni moet zijn uitbetaald. Wel kan in overleg en met akkoord van de werknemer het betaalmoment van het vakantiegeld worden uitgesteld of in termijnen worden gedaan. Het is verstandig om dit schriftelijk vast te leggen. Let op dat er voor de werknemer nadelen aan verbonden kunnen zitten, onder meer bij een faillissement van de werkgever en bij vaststelling van het dagloon voor een eventuele WW-uitkering. Bij een faillissement wordt enkel het vakantiegeld tot één jaar terug gecompenseerd.

Corona tijdens vakantie
Reizen naar een groen of geel gebied lijkt in de risicosfeer van werkgever te liggen. Dit past binnen het advies van de overheid. Is de werknemer op vakantie gegaan naar een oranje of rood gebied, dan komen de vragen voor wiens rekening quarantaineverplichting en de loondoorbetaling bij ziekte tijdens vakantie komt.

Met vakantie gaan naar een oranje of rood gebied, kan niet worden verboden. Maar wel kan een werkgever vooraf laten weten dat dit niet verstandig is en het dringend wordt afgeraden. Mede in het licht van de zorgplicht als werkgever naar het gehele bedrijf. Gaan medewerkers toch op vakantie naar een oranje of rood gebied, dan is verstandig dat ze dit vooraf melden en dat ze bij terugkomst strikt de quarantaineregels hanteren. Wat betreft de loondoorbetaling tijdens quarantaine kan je de regel aanhouden dat indien de mogelijkheid tot thuiswerken bestaat, dat dit kan worden gefaciliteerd. Maar voor wie dit niet kan, zal – zeker na voorafgaande consultatie – de quarantainetijd waarschijnlijk in de risicosfeer van de werknemer komen te liggen. Hiervoor geldt dan dat vakantiedagen of onbetaald verlof moet worden opgenomen.

Is een werknemer met corona besmet geraakt tijdens vakantie in een gebied met rood of oranje reisadvies, valt te bediscussiëren in wiens risicosfeer dit ligt. De rechter heeft zich tot op heden hier nog niet over uitgelaten. Maar er valt wat voor te zeggen dat dit dezelfde lijn als de quarantaine volgt. Wanneer een werknemer, ondanks het overheidsadvies en het dringende verzoek om niet naar oranje of rood gebied met vakantie te gaan, tóch in een dergelijk gebied besmet raakt met het coronavirus, kan bepleit worden dat hij dit risico welbewust heeft genomen. Je kan dan overwegen om het loon in te houden tijdens de ziekte. Als de werknemer zich wegens een andere oorzaak ziek meldt of is het in een groen of geel gebied gebeurd, geldt dit uiteraard niet. Wisselt een vakantiegebied tijdens de vakantie van geel naar oranje, dan lijkt me dit weer buiten de risicosfeer van de werknemer te vallen.

Tot op heden is nog niet bekend hoe de rechter oordeelt over inhouding van loon. Het is ook een zware sanctie waar niet te lichtvaardig mee moet worden omgegaan. In ieder geval is het verstandig om intern beleid op te stellen waarin werknemers dringend worden geadviseerd het reisadvies van de overheid op te volgen. Tevens moeten de consequenties worden opgenomen wat er gebeurt als een werknemer tóch op vakantie gaat naar gebieden die oranje of rood zijn. Daarin kan je vermelden dat het reizen naar een oranje of rood gebied als het bewust nemen van risico’s wordt beschouwd, waarop zo nodig maatregelen kunnen volgen zoals vakantiedagen inleveren, onbetaald verlof opnemen of looninhouding. Hiermee wordt voldaan aan een informatie- en zorgplicht en vormt dit tevens een verweer tijdens een eventuele loonvordering van de werknemer.

Annemiek Poortman
Annemiek Poortman

Vragen?
Heeft u vragen over verlof of loondoorbetalingsverplichting?
U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met de specialisten van Marxman Advocaten. Annemiek Poortman is bereikbaar op het nummer 033 -450 8000.

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.