"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

FNV rapport – uitzendkrachten ‘Vast in de draaideur’

FNV presenteert vanmiddag het rapport ‘Vast in de draaideur’ en overhandigt dit aan Tweede Kamerleden.

Volgens de vakbond werken bij organisaties zoals Philips, PostNL, distributiecentra en KLM zeer veel uitzendkrachten die jarenlang geen zekerheid krijgen over werk en inkomen. De vakbond noemt dit het ‘draaideur’ effect; uitzendkrachten komen niet in vaste dienst, vallen steeds weer terug naar het begin van hun fase A-uitzendcontract.

Bekijk het rapport ‘Vast in de draaideur’.

FNV actie tegen langdurige flexconstructiesDe vakbond wil dat het onlangs gesloten SER-akkoord voor hervorming van de arbeidsmarkt direct wordt vertaald in resultaten aan de cao-onderhandelingstafels en in het regeerakkoord.

Onlangs liepen de vakbonden weg van de onderhandelingen over de uitzend-cao, waarna de ABU en de NBBU een akkoord hebben gesloten met vakbond LBV, dat loopt tot 1 oktober van dit jaar. Lees meer

Wat zijn de eisen die de vakbond presenteert met dit rapport?
Ze lijken op de inzet bij de uitzendcao-onderhandelingen:
– De meest onzekere fase van uitzendwerk mag niet langer duren dan 26 weken.
– Het uitzendbeding mag slechts eenmaal worden ingezet, onafhankelijk van wie de uitzendwerkgever of de opdrachtgever is.
– De ketenbepaling moet terug naar maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in maximaal 2 jaar tijd.
– Uitzendkrachten moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als hun collega’s in vaste dienst.
– Uitzendkrachten zouden met een flextoeslag beloond moeten worden voor hun flexibiliteit en het daaraan verbonden risico van het wegvallen van werk en inkomen.

Gelijke beloning? Voor winstuitkering en pensioenopbouw geldt dit nog niet
Het beeld van de draaideur spreekt tot de verbeelding, vandaar dat er vandaag in Den Haag een draaideur is geplaatst om het probleem zichtbaar te maken. Achter deze mediacampagne zit een dieper conflictpunt, dat uitgebreid wordt belicht in het rapport. Het principe van gelijk werk voor gelijk loon is bij uitzenden gebaseerd op 6 elementen. Dat is sinds 2015 al in wet- en cao-regelgeving verankerd. De winstuitkering van de bedrijven valt echter buiten die 6 elementen; daarvan profiteren alleen of veel evenrediger de vaste werknemers. Ook het verschil in pensioenopbouw tussen vaste/eigen werknemers en uitzendkrachten is groot. Wie lang als uitzendkracht werkt, bouwt zeer beperkt pensioen op. Het rapport laat dit met berekeningen zien.

In de recente cao-onderhandelingen voor de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten is verbetering van het pensioen voor uitzendkrachten inzet van de strijd. Lees meer
In het SER-akkoord hebben de sociale partners afgesproken dat uitzendkrachten vanaf dag één dezelfde of gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden gaan krijgen als de vaste werknemers. Waarmee zij dus ook op een gelijkwaardige manier pensioen opbouwen. Dit zou betekenen dat uitzendkrachten, net als payrollkrachten, gaan vallen onder het pensioenfonds van het bedrijf waar zij tewerk zijn gesteld. Of recht hebben op een adequate pensioenregeling, die in waarde vergelijkbaar is. Het pensioenfonds StiPP biedt daarvoor nu nog geen mogelijkheden. Lees meer

Invoering van een adequaat pensioen kent veel voetangels en klemmen, zoals afgelopen najaar en dit voorjaar bleek, toen de adequate pensioenregeling vanaf 1 januari 2021 voor payrollkrachten moest worden ingevoerd. De pensioenaanbieders en nogal wat payrollorganisaties en uitzenders waren hier onvoldoende op voorbereid. Zo’n situatie doemt nu ook op voor uitzendkrachten. Lees meer

Flex terugdringen
Het FNV-rapport illustreert scheefgroei tussen vast en flexibel werk. Bij de pakketsorteercentra van PostNL is 90% van de duizenden sorteerders uitzendkracht en bij de Rijksoverheid werd in 2020 zo’n 1,7 miljard euro aan externen uitgegeven. In de distributiecentra werken veelal arbeidsmigranten op uitzendcontracten onder hoge werkdruk door de prestatienormen, meldt FNV. “Door uitzendkrachten jarenlang rond te pompen, maken deze bedrijven winst over de rug van uitzendkrachten. Die hebben nauwelijks enige zekerheid van werk en inkomen. Daarmee wentelen ze ondernemersrisico’s af op werkenden,” verklaart FNV Flex-bestuurder Karin Heynsdijk.

Voorbeelden
De FNV heeft voor het rapport onderzoek gedaan onder mensen die langdurig in uitzendbanen vastzitten. Vaak doen ze werk dat structureel is, terwijl uitzenden volgens de Commissie Borstlap bedoeld is voor piek en ziek. In het FNV-rapport staan persoonlijke verhalen van Ali (werkt 17 jaar via Randstad bij Unilever), Ellen (werkt via Randstad 19 jaar bij Philips) en Anna (werkt 10 jaar via Tempo Team bij PostNL). De verhalen worden aangevuld met cijfermateriaal en geanonimiseerde e-mailcorrespondentie tussen uitzender en opdrachtgever.

Petitie arbeidsmigranten
De vakbond vraagt ook aandacht voor de situatie van arbeidsmigranten. Enkele arbeidsmigranten bieden maandag een petitie aan de Tweede Kamer aan. In het rapport van de Commissie Roemer worden aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Het demissionaire kabinet heeft de uitvoering van het rapport doorgeschoven naar het volgende kabinet.

Ministerie ontkent problematiek
Vakbond FNV publiceerde in september 2020 het rapport Zekerheid is geen luxe, met schrijnende verhalen van uitzendkrachten in heel Nederland en met aanbevelingen richting de politiek om hier iets mee te doen. Volgens de vakbond blijft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de problematiek ontkennen. Heynsdijk: “Het huidige, nu demissionaire kabinet, had alle mogelijkheden om er iets aan te doen. Er waren rapporten genoeg, maar ze hebben niets gedaan.”

Resumerend:
Vakbond FNV voert de druk op en vraagt aandacht voor de scheefgroei in het licht van de (hervatting van de) onderhandelingen voor de CAO voor Uitzendkrachten en de formatie van het nieuwe kabinet.

Uitzendwerkgevers zeggen in hoofdlijn: we zijn blij met het SER-advies en willen die richting inslaan, maar langzaam aan. Het vandaag gepubliceerde interview met de top van de ABU illustreert dit. Zie hieronder.

Bron: FNV, 28 juni 2021 en FlexNieuws

De ABU over het SER-advies
De ABU spreekt van historische stappen voor de arbeidsmarkt in het SER-akkoord. De uitzendbrancheorganisatie nuanceert vandaag ook de aanname dat uitzenden volgens het SER-akkoord alleen wordt bestemd voor ‘piek en ziek’. Voorzitter Sieto de Leeuw: “De totale termijn van uitzenden gaat terug van vijfenhalf naar drie jaar. Het is winst dat dit in de wet wordt vastgelegd. Maar het is een misverstand dat uitzenden of de inleentermijn van de opdrachtgever wordt beperkt tot drie jaar, zegt De Leeuw. “Na drie jaar moet er een contract voor onbepaalde tijd worden aangeboden, waardoor een uitzendkracht gewoon in dienst bij een uitzender blijft. Dat uitzendwerk zou worden beperkt tot ‘piek en ziek’- zoals in diverse media werd gesuggereerd – staat nergens in het advies,” zo benadrukt hij. “Onze brede allocatie- en opstapfunctie blijft overeind. In het SER-advies wordt tevens nadrukkelijk het belang van van-werk-naar-werkbemiddeling onderstreept en de noodzaak om onze arbeidsmarktinfrastructuur beter te gaan organiseren.”

Meer zekerheid voor uitzendkrachten – aandacht voor de waarde van werk
“In het SER-advies staat dat in de wet wordt vastgelegd dat uitzendkrachten recht hebben op een pakket van arbeidsvoorwaarden dat ten minste gelijkwaardig is aan dat van werknemers die bij de inlener hetzelfde werk doen,” aldus ABU-directeur Jurriën Koops. “Verder adviseert de SER om de pensioenregeling geleidelijk te laten groeien naar een marktconforme regeling.” Het gevolg van alle voorstellen is dat uitzendwerk duurder zal worden, stelt Koops. “Tegelijkertijd blijft de uitzendformule intact, met meer zekerheid en duidelijkheid voor iedereen. En komt er dus een rem op de mogelijkheid om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Ook opdrachtgevers zullen zich volgens Sieto de Leeuw moeten realiseren dat ze niet meer voor een dubbeltje op de eerste rang kunnen zitten. “Goedkope arbeid, waarbij mensen beschikbaar zijn voor alles en op niets recht hebben, is met dit akkoord verleden tijd. Niet de laagste prijs, maar de waarde van werk wordt het uitgangspunt.”

Bron: ABU, 28 juni 2021

Lees ook
UWV biedt inspiratiekaart voor kansrijke (klimaat)baan
UWV overstapberoepen met meer werkkansen
Uitzenden volgens nieuw recept van de SER
Uitzendwerkgevers bereiken akkoord met vakbond LBV
Vakbonden stoppen cao-overleg met uitzendbranche
Arbeidsmigranten dakloos zonder uitzendwerk, noodopvang gesloten
FNV-rapport ‘Zekerheid is geen luxe’

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.