SLUIT MENU

Werkgever vraagt naast vakkennis 5 specifieke vaardigheden

Werkgevers kijken niet meer alleen naar de opleiding die werknemers hebben gevolgd. 7 op de 10 werkgevers vinden vaardigheden tegenwoordig belangrijker dan diploma’s bij het aannemen van personeel.
UWV onderzoek - welke vaardigheden vragen werkgevers?
Maar welke kwaliteiten moeten werknemers dan in huis hebben om aantrekkelijk te zijn voor werkgevers? Uit onderzoek van UWV blijkt dat dit een combinatie is van brede vakkennis en 5 specifieke vaardigheden.

Vakkennis belangrijkst voor werkgevers
Vakkennis blijft de komende 5 jaar het belangrijkst voor werkgevers. Dit blijkt uit het Werkgeversonderzoek van UWV, waarvoor bijna 2.800 werkgevers in het najaar van 2020 zijn ondervraagd. Ruim 6 op de 10 werkgevers zien vakkennis als de belangrijkste kwaliteit (61%). Daarna volgen:

klantgerichtheid (43%)
probleemoplossend vermogen (32%)
communicatieve vaardigheden (30%)
samenwerken (28%)
digitale vaardigheden (24%)
aanpassingsvermogen (24%)

Dat vakkennis het belangrijkst blijft voor werkgevers is niet vreemd. Bijna alle professionals hebben specifieke vakkennis nodig om hun beroep uit te oefenen. De kennis die gevraagd wordt, wordt wel steeds breder. In veel sectoren moeten werknemers van meer zaken verstand hebben, dan wat ze in hun opleiding leerden.

Vijf stellingen over vaardigheden, bron UWV

5 belangrijke vaardigheden
Niet alleen vakkennis is relevant voor werknemers, maar ook vaardigheden die gebaseerd zijn op algemene kennis, houding en gedrag. Niet alle werkgevers vragen om dezelfde vaardigheden. Dit verschilt uiteraard per sector en beroep. UWV ziet onderstaande 5 vaardigheden als de belangrijkste. Deze zijn gebaseerd op het werkgeversonderzoek in combinatie met verschillende sectorale onderzoeken. Belangrijk om te weten is dat communicatieve vaardigheden hierbij niet apart benoemd worden. Deze zijn onderdeel van andere vaardigheden, zoals servicegerichtheid en samenwerken.

Servicegerichtheid
Mondige patiënten, kritische ouders en veeleisende consumenten. Dit vraagt een vriendelijke, geduldige, maar vooral servicegerichte houding van werknemers richting klanten. Het is belangrijk om te zien waar mensen behoefte aan hebben en daarop in te spelen.

Problemen op kunnen lossen
Het wordt steeds belangrijker om problemen te zien, te snappen wat er misgaat, en vervolgens met een oplossing te komen.

Samenwerken buiten het vakgebied
Om het werk goed te kunnen doen, is samenwerken belangrijk. Het gaat nu niet alleen meer om samenwerken met directe collega’s, maar ook om samenwerken met andere organisaties of afdelingen buiten het eigen vakgebied.

Digitale vaardigheden
Er zijn nog maar weinig beroepen waar mensen niet werken met computers, tablets of andere mobiele apparaten. Het wordt daarom ook belangrijk om data te begrijpen. Digitale vaardigheden zijn ook belangrijk in banen buiten kantoor.

Snel kunnen aanpassen aan verandering
Mensen moeten zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen. Werknemers moeten meegaan met nieuwe ontwikkelingen, hun kennis actueel houden en zien wat er verandert binnen een beroep.

Hoe blijf je als werkzoekende interessant voor werkgevers?
Lees deze tips

Alle vaardigheden benoemen op een cv
Werkzoekenden zetten op hun cv vaak alleen hun werkervaring of opleidingen. Het is verstandig om ook vaardigheden te benoemen die de werknemer heeft opgedaan op het werk, maar ook daarnaast. Bijvoorbeeld met een hobby of tijdens vrijwilligerswerk. Het is belangrijk dat een werknemer vooral ook kijkt of hij 1 van bovenstaande vaardigheden kan noemen.

Bron: UWV, 27 mei 2021

Lees ook
TNO brengt skills in kaart voor betere matching
TNO: Nadruk op skills voorkomt mismatch op arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen essentieel voor praktisch werkenden
Hoe val je op met je cv of vacature?

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.