"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkgevers verwachten dit kwartaal drie procent meer werkgelegenheid

Het Nederlandse netto werkgelegenheidscijfer voor het tweede kwartaal van 2021 komt uit op +3%. Dit is nagenoeg hetzelfde als het eerste kwartaal van dit jaar.
ManpowerGroup
Dit blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey. Een onderzoek van ManpowerGroup in 43 landen onder ruim 42.000 werkgevers, waarvan 512 in Nederland.

Het netto werkgelegenheidscijfer van +3% betekent een daling van negen procent ten opzichte van het tweede kwartaal in 2020. In dezelfde periode van dat jaar kwam het werkgelegenheidscijfer namelijk uit op +12%.

MEOS Q2 2021 - Netherlands

Het werkgelegenheidscijfer komt tot stand door het percentage werkgevers dat verwacht meer mensen aan te nemen, te verminderen met het percentage werkgevers dat verwacht minder mensen aan te nemen. Dit resulteert in een positieve score wanneer het aantal werkgevers met aannameplannen groter is. In bijna alle sectoren wordt een gematigde prognose voor Q2 afgegeven. De belangrijkste cijfers zijn als volgt:

Bouw
Werkzoekenden kunnen in het tweede kwartaal van 2021 een rustige arbeidsmarkt verwachten. Werkgevers rapporteren een netto stijging van +3%. Dat is een flinke daling van negentien procent in vergelijking met Q2 in 2020, en tevens een flinke afname van 23 procent vergeleken met het eerste kwartaal in 2021.

Productie
Voor het huidige kwartaal verwachten werkgevers met een netto stijging van +6% een beter aanwervingstempo dat gemiddeld. Dat is tien procent hoger dan het voorgaande kwartaal en blijft ongewijzigd in vergelijking met Q2 in 2020.

Financiën en zakelijke dienstverlening
Werkgevers verwachten gematigde aanwervingsactiviteit in het tweede kwartaal met een netto werkgelegenheidsvooruitzicht van +3%. De vooruitzichten dalen met negen procent in vergelijking met zowel het voorgaande kwartaal als Q2 in 2020.

Restaurants en hotels
Met een netto werkgelegenheidsvooruitzicht van -1%, wat de vierde opeenvolgende negatieve prognose is, verwachten werkgevers dat de inzinking van de arbeidsmarkt dit kwartaal zal aanhouden. Terwijl de vooruitzichten op kwartaalbasis achttien procent hoger zijn, rapporteren werkgevers een daling van tien procent vergeleken met deze tijd een jaar geleden.

Groot- en detailhandel
Voor het tweede kwartaal geven werkgevers een netto werkgelegenheidsprognose af van +3%. Dit is een daling van zes procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal en elf procent lager dan dezelfde periode vorig jaar.

Jeroen Zwinkels, algemeen directeur van ManpowerGroup Nederland: “Het onderzoek is tijdens de COVID-19-pandemie uitgevoerd en de enquêteresultaten voor het tweede kwartaal van 2021 weerspiegelen de impact van COVID op de werkgelegenheid. Dat in ogenschouw nemende is het logisch dat de verwachtingen lager uitvallen dan vorige jaren, maar dat de cijfers over het algemeen in het zwart blijven, stemt ons positief.’

De volledige versie van de ManpowerGroup Employment Outlook Survey is te downloaden via: www.manpowergroup.com/meos

De werkgelegenheidsverwachting voor het derde kwartaal van 2021 wordt op 8 juni 2021 bekendgemaakt.

Bron: ManpowerGroup, 21 april 2021

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.