"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

De meest kansrijke banen van 2021 volgens Randstad

Wat zijn de meest gewilde banen per vakgebied in 2021 volgens Randstad?
Randstad
Bepaalde veel gevraagde beroepen hebben te maken met de heersende pandemie. Zo zijn pizzabakkers en IC verpleegkundigen nu populair op de arbeidsmarkt. De functies assistent supermarktmanager, IC-verpleegkundige en fietskoerier komen met stip binnen op de jaarlijkse lijst van kansrijke beroepen van Randstad.

Door de vele bezorgmaaltijden is er bijvoorbeeld dringend behoefte aan meer pizzabakkers. Los van de effecten van corona bieden ICT en techniek nog steeds structureel meer vacatures dan andere vakgebieden. Ook in de bouw, onderwijs, analyse & onderzoek en zorg is blijvend veel vraag naar personeel. De lijst die Randstad jaarlijks publiceert, is bedoeld als inspiratie voor werkzoekenden of baanwisselaars.

Ondanks de pandemie herkent Randstad vakgebieden met structureel meer aanbod van vacatures ten opzichte van het aantal werkzoekenden. Voor werkzoekenden met de juiste vaardigheden liggen hier veel kansen. De tekorten aan mensen in de zorg, techniek, ICT en bouw zijn de afgelopen tijd vaak onderwerp van gesprek en zijn ook duidelijk zichtbaar op deze lijst. In de zorg is vrijwel elke baan in het primaire proces veel gevraagd, bijvoorbeeld verzorgenden en verpleegkundigen. Ook is er een toegenomen vraag naar IC verpleegkundigen. Verder valt op dat er grote behoefte is aan zorgpersoneel aan huis, onder meer bij ondersteuning in de dagelijkse levensverrichtingen.

Ook op de lange termijn houdt de spanning tussen vraag en aanbod in sommige vakgebieden aan. In de komende tien jaar verwacht Randstad een tekort aan ongeveer honderdduizend mensen in sectoren waar schaarste is. Daarnaast zorgen ook technologie en vergrijzing voor grotere vraag naar personeel.

Oog voor aansluiting vraag en aanbod
Hoewel er vakgebieden zijn waar ondanks corona veel vraag is naar personeel, is het effect van de pandemie duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. Dominique Hermans, algemeen directeur Randstad Nederland: “We zitten momenteel in een ongekende periode die zijn sporen nalaat op de arbeidsmarkt. Gemiddeld zien we over alle vakgebieden heen een afname van de vraag. Sommige sectoren worden hard geraakt door de contact beperkende maatregelen, zoals horeca en toerisme. Anderzijds zijn er sectoren die nu juist behoefte hebben aan extra mensen om aan toegenomen vraag te voldoen, bijvoorbeeld supermarkten en pakketbezorging.

Het is belangrijk dat we oog hebben voor de aansluiting tussen vraag en aanbod van werk, bijvoorbeeld door de juiste opleiding en omscholing. Mensen spelen daar zelf een belangrijke rol in maar staan er gelukkig niet alleen voor. We hebben de data en kennis om met mensen te kijken waar hun perspectief op werk ligt en hoe ze daar kunnen komen. Dat kan met coaching en bijvoorbeeld een relevante opleiding of training. Zo blijven mensen ook in de toekomst aansluiting vinden op de arbeidsmarkt en hoeven ze niet aan de zijlijn komen te staan.”

De meest gewilde banen per vakgebied
De lijst bevat vijftien vakgebieden die samen de arbeidsmarkt afdekken. Alle vakgebieden bieden kansrijke banen, alhoewel het aantal kansrijke banen wel verschilt. Zo zien we binnen Administratie, secretarieel en HR een beperkt aantal hottest jobs, terwijl in bijvoorbeeld de techniek en ICT meer mogelijkheden zijn. In onderstaande lijst worden deze banen vermeld, waarbij we per vakgebied de top-3 hottest jobs weergeven.

Administratief, secretarieel en HR
• Technisch administratief medewerker
• Projectondersteuner
• Roostermaker/planner

Agrarisch & groen
• Maaimachinist
• Agrarisch medewerker
• Hovenier/medewerker groen

Analyse, onderzoek & ontwikkeling
• Adviseur bedrijfsvoering
• Data Scientist
• Laborant

Bouw
• CV monteur
• Timmerman/vrouw
• Tegelzetter

Financieel
• Accountant aa
• Acceptant
• Controleleider

Horeca & recreatie
• Pizzabakker
• Trainer (vaak vrijwillig)
• Kok

ICT
• Devops engineer
• Data engineer
• Security specialist

Klantadvies
• Medewerker klantenservice (financiële dienstverlening, telecom en e-commerce)
• Manager klantenservice
• Supportmedewerker ICT

Onderwijs
• Docent Frans
• Docent Nederlands
• Docent NaSk (Natuur/Scheikunde)

Openbaar bestuur, rechtspraak & veiligheid
• Officier (met name op technisch vlak)
• Projectleider gebiedsontwikkeling
• Beleidsadviseur (ruimte ontwikkeling en jeugd)

Techniek
• Elektromonteur
• Machinemonteur
• Meubelmaker

Transport & logistiek
• Fietskoerier
• Pakketbezorger (rijbewijs B)
• Logistiek operator

Verkoop, marketing & communicatie
• Assistent supermarktmanager
• Digital marketing manager
• Product owner

Welzijn
• WMO consulent
• Klantmanager (m.n. werk & inkomen)
• GZ-psycholoog

Zorg
• Thuishulp incl. adl-assistent (algemene dagelijkse levensverrichtingen)
• Verzorgende (individuele gezondheidszorg)
• IC verpleegkundige

Over de Hottest Jobs
Deze lijst komt tot stand door het analyseren en combineren van verschillende bronnen met betrekking tot arbeidsvraag en -aanbod, waaronder het CBS, Jobdigger (online vacatures), UWV en data van Randstad Groep Nederland. Daarbij wordt gekeken naar volume en actuele ontwikkeling in online vacatures inclusief verwachtingen in marktvraag op basis van trendanalyse, schaarste (verhouding vraag en aanbod) en aanvragen voor personeel bij Randstad. Ten opzichte van vorige jaar is de uitsplitsing naar categorie verfijnd zodat de Hottest Jobs lijst nog beter de gehele arbeidsmarkt afdekt.

Bron: Randstad, 16 februari 2021

Lees ook
UWV arbeidsmarktprognose 2021 – groei en krimp in banen per sector
Top-100 populairste banen voor starters 2021, volgens Magnet.me
Randstad – hottest jobs 2020 – zonnepanelen monteur, cloud-engineer, verpleegkundigen

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.