"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Malafide bestuurders lopen steeds meer risico

Malafide bestuurders lopen steeds meer risico
SNCU
Door Bas Hengstmengel, advocaat SNCU

Verschillende sectoren in de Nederlandse economie lijden schade door malafide bestuurders. Dat geldt ook voor de uitzendbranche. Malafiditeit betekent hier: benadeling van uitzendkrachten door structurele onderbetaling, het laten verdwijnen van reserveringen of het wel inhouden maar niet afdragen van pensioenpremies. Het is ook: oneerlijke concurrentie voor bonafide uitzendondernemingen door een structureel lagere kostprijs. Verder valt te denken aan benadeling van de fiscus, van sectorfondsen en van andere schuldeisers. En vergeet niet: een bijdrage aan een slecht imago voor de branche en voor Nederland als werkland.

Malafiditeit in de uitzendbranche wordt vaak zichtbaar wanneer de SNCU, naar aanleiding van meldingen, aanklopt voor een onderzoek naar de naleving van de CAO. Het wordt met name zichtbaar wanneer de SNCU een uitzendonderneming dwingt tot nabetalingen van achterstallig loon aan uitzendkrachten en tot afdracht aan SFU en DOORZAAM. Er vinden dan soms bijzondere wijzigingen plaats rond de onderneming. Te denken valt aan een plotselinge wisseling van bestuurder en adres, waarbij de nieuwe bestuurder niet zelden al een lange reeks zeer uiteenlopende ondernemingen op zijn naam heeft staan, maar privé geen enkel verhaal biedt. Zo’n persoon valt te kwalificeren als ‘katvanger’. Er kunnen ook bijzondere verschuivingen op de jaarrekening plaatsvinden, zoals het plotseling verdwijnen van vermogen uit de vennootschap door het wegsluizen van activa of door grote dividenduitkeringen. Te denken valt ook aan een plotselinge ontbinding en uitschrijving van de vennootschap (turboliquidatie). Dergelijke gebeurtenissen gaan veelal gepaard met de oprichting van een nieuwe vennootschap met een vergelijkbare naam die precies dezelfde activiteiten gaat ontplooien als de oude. Sommige inleners werken hier bewust of onbewust aan mee. Schuldeisers blijven dikwijls met lege handen achter. In andere gevallen bestaat het malafide gedrag simpelweg uit stilzitten: halsstarrig weigeren om na te betalen. Dat was het geval in een zaak waarover FlexNieuws onlangs berichtte.

De SNCU is de laatste jaren steeds succesvoller in het aanpakken van malafide bestuurders. Het belangrijkste middel daarbij is bestuurdersaansprakelijkheid. Door bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen, niet zelden voor vele tonnen, worden ze geraakt waar dat het meeste pijn doet: in hun privévermogen. Daar gaat een preventieve werking van uit. Door een steeds betere informatiepositie, mede door samenwerking in de sector, kan de SNCU malafide bestuurders beter volgen. Ook is er steeds meer rechtspraak tot ontwikkeling gekomen waarop de SNCU kan terugvallen bij nieuwe zaken. Bij faillissementen steekt de SNCU soms de curator de helpende hand toe. Meldingen worden gedaan bij SNA en bij publieke handhavers. Het uitlokken van bestuursverboden wordt beproefd.

Bas Hengstmengel
Bas Hengstmengel, advocaat SNCU

Het is misschien niet altijd even zichtbaar, maar er gebeurt veel op dit terrein. Het is onmiskenbaar zo dat malafide bestuurders steeds meer risico lopen. Het is tijd om daarmee meer naar buiten te treden. Dat leidt er hopelijk toe dat malafide bestuurders wel twee keer nadenken voordat ze besluiten een vennootschap ‘leeg te trekken’ of te laten ‘ploffen’ met achterlating van schuldeisers. Nog beter is wanneer ze maar helemaal afzien van activiteiten in de uitzendbranche, simpelweg omdat het risico te groot wordt. Een kwestie van pakkans.

Ruikt u ook al de lente? Tijd voor een grote schoonmaak.

NB: De SNCU heeft een speciale informatiepagina gemaakt rond dit thema. Zie het uitgebreide artikel dat Bas Hengstmengel daar heeft gepubliceerd.

Lees ook
SNCU wint bij Hoge Raad zaak bestuurdersaansprakelijkheid
Wie durft malafide uitzenders echt aan te pakken?

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.