"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wijziging regels verplichte aanbod bij oproepovereenkomst per 1 juli 2021

Op 1 januari 2021 treedt de Verzamelwet SZW in werking. De wet wijzigt onder andere de regels die gelden voor het verplichte aanbod dat na twaalf maanden aan een werknemer met een oproepovereenkomst moet worden gedaan.

Het gaat om twee wijzigingen. Als de werknemer het aanbod heeft geaccepteerd, moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk ingaan op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst. Eerder mag wel, maar later niet meer.

Ten tweede moet een werknemer niet ten minste een maand de tijd krijgen om het aanbod te accepteren maar een maand. Let op: deze nieuwe regels zullen – in tegenstelling tot de rest van de wet – pas op 1 juli 2021 in werking treden.

Bron: Rijksoverheid, bovenstaande samenvatting is afkomstig van de ABU, december 2020

Lees ook
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) – checklist (met o.m. regelgeving voor oproepkrachten per 1 januari 2020)
Steeds meer mensen werken als oproepkracht

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.